Page content

Scriptcirkel

De scriptcirkel is een levensplan opgesteld in de kinderjaren, bekrachtigd door de ouders, gerechtvaardigd door de latere ervaringen in een daartoe besloten uitkomst.

Het script is het levensverhaal dat in onze kinderjaren door ons is geschreven. Als volwassene herhalen we soms de strategieën waartoe wij als klein kind besloten. We reageren dan op het hier en nu alsof dat de wereld is die we bij het nemen van onze vroegere besluiten voor ons zagen. Waarom doen we dat? De belangrijkste reden hiervoor is dat we nog steeds hopen het kernprobleem van onze kinderjaren op te kunnen lossen, namelijk het krijgen van onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daarom reageren we als volwassenen nog vaak alsof we kinderen zijn.

Meestal raak je in je script als een van de volgende situaties zich voordoet.
In de situatie in het hier en nu stress wordt ervaren

Als de situatie in het hier en nu èn een situatie met stress in de kinderjaren, op elkaar lijken.

In een scheiding verlies je iemands aandacht en liefde. Er is veel stress. Grote kans dus dat je terugvalt in je script.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken