Page content

Rouwcurve

De Rouwcurve is een curve die start met de schok van het slechte nieuws. De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft wetenschappelijk onderzocht hoe een rouwproces verloopt. De rouwcurve gaat eerst naar beneden en na het dieptepunt weer omhoog. Van de neergaande lijn zijn de verschillende fasen achtereenvolgens; ontkenning, woede, marchanderen en depressie. Na het dieptepunt van de depressie komt er langzaam maar zeker berusting. De lijn van de curve gaat nu weer omhoog met een voorzichtig optimistisch zicht op de toekomst. In deze fase worden nieuwe plannen gemaakt en ontstaat er weer zin in het leven. Deze fasen worden niet netjes schematisch doorlopen. Het is naast een rationeel proces ook een emotioneel gebeuren. Met je hoofd begrijp je misschien dat het echt voorbij is, je emoties hoeven zo ver nog niet te zijn. Soms zit iemand bij momenten in de fase van berusting en dan is er toch opeens die terugslag.

Deze rouwcurve wordt niet alleen bij sterfgevallen doorgemaakt. Ook na een scheidingsmelding (schok) wordt dit proces ervaren.

Na dit dieptepunt volgt een zekere berusting. “Het is niet anders, als hij / zij wil scheiden dan zit er niets anders op”. De realiteit wordt helder, alleen kan je niet getrouwd blijven.

De vraag “wat nu” dringt zich op en langzaam komt er zicht op de toekomst.

De eerste fasen zijn gericht op het verleden, op het proberen terug te krijgen van het verleden, op het vasthouden hiervan. Na de berusting wordt het blikveld steeds meer gericht op de toekomst en wordt het verleden losgelaten.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken