Overlegrelatie: interpunctie

Wat is een overlegrelatie?

Eigenlijk spreekt het voor zich wat een overlegrelatie is: partners overleggen in dit geval over vrijwel alles. Ze willen steeds een overeenkomst met elkaar. Daarnaast willen ze ook bij elke beslissing van de andere partner betrokken worden. Bij een ruzie, wanneer de belangen te veel uit elkaar liggen, werkt dit niet en levert dit het ruziemodel van de ‘interpunctie’ op.

Overlegrelatie: interpunctie

Interpunctie is een soort ruzie-overleg: beide partners zijn erop gericht de ander te overtuigen, om het zo eens te worden. Een middenweg, waarbij ieder water bij de wijn doet, is ondenkbaar. Allebei hebben ze hun eigen – verschillende – uitgangspunten over oorzaak en gevolg. Hierover zullen ze blijven discussiëren en debatteren met maar één doel: de ander doen inzien dat ze gelijk hebben. In de meeste gevallen lukt het niet, maar leidt het enkel tot meer voorbeelden, argumenten en overtuigingskracht. Wederom zonder succes: het lukt niet om de ander over te halen. Interpunctie-ruzies zijn om die reden in principe ook niet op te lossen.

Een voorbeeld in mediation:

Partner 1: Jij wilt die kast wel zo graag, maar hij komt uit mijn familie.

Partner 2: Ja, maar hij is door jouw moeder aan mij gegeven voor mijn verjaardag, omdat ik hem altijd zo mooi heb gevonden.

Partner 1: Ja, maar ik vind de kast ook heel mooi en ik heb er bovendien nog veel herinneringen aan van vroeger. En als mijn moeder had geweten dat we zouden scheiden, dan had ze die kast nooit aan jou gegeven.

Partner 1: Ik heb anders nog een hartstikke goed contact met je moeder.

Partner 2: Ja maar… (enzovoort).

Wat schuilt er achter de interpunctie?

Als jullie steeds weer terugvallen op dit ruzie-overleg, is het raadzaam om te kijken wat de reden hiervoor is. Waar zijn jullie echt bang voor? Vaak is er vrees voor verlies van identiteit, of gaat het om een machtsstrijd. Wanneer duidelijk is wat de achterliggende gedachtes zijn, kan je daaraan werken en uit deze vicieuze cirkel komen.

Wees jezelf bewust van je rol in ruzies

Zodra je weet dat interpunctie-ruzies zorgen voor een eindeloze discussie, begrijp je dat het zo niet moet én anders kan. Een grote stap naar verandering, is jezelf bewust zijn van jouw rol in ruzies en het effect hiervan. Dit effect is bij alle ruziemodellen hetzelfde, namelijk het voortduren van de ruzie. Stap uit je rol, probeer bijvoorbeeld je dwingende gedrag te matigen. Hoe je dat doet verhelderen we met de volgende theorie, die van de kernkwadranten.

Reactie plaatsen