Page content

Overlegrelatie: interpunctie

De overlegrelatie spreekt voor zich. De partners overleggen eigenlijk over alles. Over alles moet consensus zijn. Bij een ruzie, wanneer de belangen te veel uiteen liggen werkt dit niet en levert dit het ruziemodel van de ‘interpunctie’ op. De partners kunnen eindeloos blijven kibbelen zonder ooit ergens daadwerkelijk uit te komen.

Een voorbeeld in mediation:

Partner 1: Jij wil die kast wel zo graag maar hij komt uit mijn familie.

Partner 2: Ja maar hij is door jouw moeder aan mij gegeven voor mijn verjaardag omdat ik hem altijd zo mooi heb gevonden.

Partner 1: Ja maar ik vind de kast ook heel mooi en ik heb er bovendien nog veel herinneringen aan van vroeger. En als mijn moeder had geweten dat we zouden scheiden dan had ze die kast nooit aan je gegeven.

Partner 1: Ik heb anders nog een hartstikke goed contact met je moeder.
Partner 2: Ja maar… (enzovoort).

Als je weet hoe jullie ruziemaken dan weet je ook hoe het dus niet moet en anders kan. Wees je bewust van je rol en het effect. Dit effect is bij alle ruziemodellen hetzelfde; namelijk het voortduren van de ruzie. Stap uit je rol probeer bijvoorbeeld je dwingende gedrag te matigen. Hoe je dat doet wordt verhelderd door de volgende theorie, die van de kernkwadranten.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken