Een niet uitgevoerd verrekenbeding

Een verrekenbeding is vaak een onderdeel van de huwelijkse voorwaarden. Een dergelijk beding houdt in dat je het zogenoemde overgespaarde inkomen verdeelt. Het overgespaarde inkomen is het inkomen dat ieder overhoudt. In de praktijk (dus tijdens het huwelijk) wordt er echter bijna nooit verrekend. We spreken dan over een niet uitgevoerd verrekenbeding.

Na jaren huwelijk kan er een aanzienlijke verrekenvordering zijn ontstaan. Een vervalbeding is in veel gevallen niet geldig. De rechter acht het vaak ook niet redelijk om hier een beroep op te doen.

De wet over het verrekenbeding

Wat gebeurt er wanneer er tijdens het huwelijk niet verrekend is? Volgens de wet wordt het vermogen, 'vermoed te zijn ontstaan uit hetgeen verrekend had moeten worden’, verdeeld. Simpel gezegd: je rekent af alsof er een gemeenschap van goederen is. Dat betekent dat je al het vermogen verdeelt.

Wil je bepaalde inkomsten bij een scheiding niet verdelen, dan lever je tegenbewijs aan. Bijvoorbeeld: als aantoonbaar is dat het bestaande vermogen verkregen is uit een erfenis aan één van de ex-partners. Dit hoef je dan niet te verdelen.

Verschillende verrekenbedingen

Alle huwelijksvoorwaarden zijn verschillend. Er zijn dus ook veel verschillende verrekenbedingen. Het is belangrijk dat een deskundige advocaat of mediator de voorwaarden beoordeelt. Neem contact op voor een goed advies over de huwelijkse voorwaarden en een niet uitgevoerd verrekenbeding.

Waarom een verrekenbeding tijdens een huwelijk?

Wat is de reden achter een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden? Dat is de gedachte dat beide partners recht hebben op een gelijk aandeel in de verdiensten over de huwelijkse jaren. We zien de verdiensten dan als het resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen. Een voorbeeld: Partner 1 verdient meer dan partner 2. Partner 2 compenseert dit verschil door een grote, onbetaalde inspanning. Bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke huishouding of in de opvoeding van de kinderen.

Reactie plaatsen