De directeur grootaandeelhouder (DGA)

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) heeft een bestuursfunctie in een BV (besloten vennootschap) of een NV (naamloze vennootschap). Van deze BV of NV heeft de directeur-grootaandeelhouder de meeste aandelen in het bezit.

Complexiteit echtscheiding ondernemer

In tegenstelling tot de meeste particulieren, hebben directeur-grootaandeelhouders (DGA's) vaak een accountant of adviseur, of beiden. Dit heeft alles te maken met de complexiteit van de regelgeving waar een ondernemer dagelijks mee te maken heeft. Om die reden is het ook logisch dat bij een echtscheiding van een ondernemer meer ondersteuning nodig is dan bij de echtscheiding van de gemiddelde particulier.

Daar komt bij dat de juridische regels die algemeen gelden, zich moeilijk laten vertalen naar een situatie waarin een onderneming een belangrijke plaats inneemt.

Financieel en juridisch advies

Veel onduidelijkheid op een emotioneel zeer beladen moment kan gemakkelijk tot een langdurig gevecht leiden. Binnen, maar soms ook buiten de rechtszaal. Het is daarom zeker voor ondernemers en hun partners van belang om bij een echtscheiding het hoofd koel te houden. Doorloop de noodzakelijke stappen die op de scheiding volgen met volledige inzet. Schakel ook een financieel en juridisch deskundige in en laat je goed adviseren.

De uitkomst van een geslaagd proces is een convenant. Dit convenant vormt voor alle betrokkenen de financiële basis voor de toekomst.

Reactie plaatsen