Breaking news: partneralimentatie definitief verkort naar 5 jaar
22 mei 2019 
2 min. leestijd

Breaking news: partneralimentatie definitief verkort naar 5 jaar

Houd er altijd rekening mee dat bepaalde zaken zoals alimentatiebedragen, regels en wetten periodiek gewijzigd kunnen worden. Voor de meeste actuele stand van zaken neem je bij voorkeur contact met mij op.

Gisteren (21 mei 2019) is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. De nieuwe regeling gaat hoogstwaarschijnlijk in op 1 januari 2020 en zal alleen van toepassing zijn op echtscheidingen die vanaf die datum aangevraagd worden. In een eerder artikel vertelde ik je al over het waarom van het wetsvoorstel. In dit artikel vertel ik je wat er gaat veranderen.

Wat zijn de huidige regels voor partneralimentatie?

Op dit moment zijn dit de regels voor de duur van partneralimentatie:

  • Als het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren is de alimentatietermijn maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. 
  • Als het huwelijk langer dan 5 jaar heeft geduurd, of als er tijdens het huwelijk kinderen zijn geboren, is de maximale alimentatietermijn in principe 12 jaar.

Deze regels stammen nog uit de tijd dat een van de partners (meestal de vrouw) geen baan had, ook na de scheiding grotendeels voor de kinderen bleef zorgen en dus ook na de scheiding nog langdurig financieel afhankelijk bleef van de ex-partner. Nadeel van deze regels is dat het alimentatiegerechtigden ervan zou kunnen weerhouden om na de scheiding het eigen leven weer op te pakken en economisch zelfstandig te worden. Dat is dan ook de aanleiding voor de nieuwe wet.

Wat zijn vanaf 1 januari 2020 de regels voor partneralimentatie?

De nieuwe wet kent een hoofdregel en 3 uitzonderingen op die hoofdregel.

Hoofdregel

Vanaf 1 januari 2020 wordt bij nieuwe scheidingen de termijn van de partneralimentatie de helft van het aantal jaar dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar:

  • Als je 4 jaar was getrouwd wordt de alimentatietermijn maximaal 2 jaar. De rechter mag bepalen dat in jullie geval een langere alimentatietermijn geldt, maar die mag nooit langer zijn dan 5 jaar.
  • Als je 10 jaar of langer was getrouwd wordt de alimentatietermijn maximaal 5 jaar.

Uitzonderingen

  • Als er kinderen onder de 12 jaar in het spel zijn, houdt de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is. De alimentatietermijn blijft dan dus maximaal 12 jaar.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer, waarbij de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt? Dan is de alimentatietermijn maximaal 10 jaar, namelijk tot de AOW-leeftijd daadwerkelijk is bereikt. Wordt de AOW-leeftijd na de scheiding opgeschoven? Dan verandert dat niets aan de alimentatietermijn.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de alimentatietermijn 10 jaar. Deze maatregel komt op 1 januari 2027 te vervallen.

Is er een samenloop van meerdere uitzonderingen? Dan geldt de langste termijn.

Hardheidsclausule partneralimentatie

Overigens is in de nieuwe wet, net als in de huidige wet, ook een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen. Dat betekent dat als de beëindiging van de partneralimentatie voor de alimentatiegerechtigde gelet op alle omstandigheden van het geval zo ingrijpend is dat ongewijzigde handhaving van de alimentatietermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, de alimentatiegerechtigde een verzoek bij de rechter kan indienen om de termijn te verlengen. Voor zo’n verzoek heb je een advocaat nodig.

De nieuwe regels gelden voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend.

Hoe zit het met de kinderalimentatie?

De nieuwe regels gelden alleen voor partneralimentatie. De regels voor kinderalimentatie blijven ongewijzigd.

Wat verandert er voor mijn partneralimentatie?

Betaal of ontvang jij op dit moment al partneralimentatie? Hebben jullie nu al afspraken gemaakt? Of is jullie verzoek tot echtscheiding al bij de rechtbank ingediend? Dan zal er voor jou niets veranderen. De nieuwe regels gelden namelijk alleen voor echtscheidingsverzoeken die vanaf 1 januari 2020 bij de rechtbank worden ingediend. 

Afhankelijk van jouw situatie kan het wel verstandig zijn om nog dit jaar óf juist pas volgend jaar het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen