Verkiezingen en familierecht. Wat gaan jullie stemmen?
09 maart 2017 
in Opinie
2 min. leestijd

Verkiezingen en familierecht. Wat gaan jullie stemmen?

Weten jullie het al, wat je gaat stemmen volgende week? Hebben de verkiezingen invloed op het familierecht?

Stem wijzer

Zojuist heb ik 3 verschillende kies /stem -wijzers/ kompassen ingevuld. Het is ook een beetje lastig. Als ondernemer wil ik minder belasting betalen, het ontslagrecht versoepelen en ben ik het best eens met het eigen risico, het leenstelsel en de verhoogde pensioenleeftijd. Redelijk rechts zou je zeggen. Maar sociale onderwerpen vind ik nog belangrijker. Ik ben voor het opvangen van asielzoekers, voor meer ontwikkelingshulp, voor het behoud van onze aarde voor de toekomstige generaties. Uiteindelijk komt de Christen Unie voor mij als beste keuze uit de (stem)bus. En of ik me daar zo bij thuis voel?

Idealisme vs. opportunisme

Eigenlijk was ik van plan Partij voor de Dieren te stemmen. Of anders, als te doen gebruikelijk D66. Als kind was ik erg idealistisch. Als volwassene gaan pragmatische en opportunistische argumenten veel te vaak voor op mijn echte idealen en waarden. Daarom nam ik mij voor om, in lijn met mijn vroegere zelf, PvdD te stemmen.

Stemrecht voor kinderen

Het zou goed zijn meer idealisten naar de stembus te krijgen. Wat mij betreft is het helemaal geen gek idee om kinderen vanaf 12 jaar stemrecht te geven. Ik denk dat de volwassen politiek dan flink door elkaar wordt geschut als kinderen kiezen voor dierenwelzijn en het welzijn van kinderen in Derde Wereldlanden. Voor de natuur en het behoud van de aarde en het tegengaan van klimaatverandering…

Familierecht en verkieziengen

Wat zullen de verkiezingen voor het familierecht gaan brengen? Het wetsvoorstel bevordering Mediation zal wellicht een zachte dood sterven nu van der Steur geen minister meer is. Het voorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen moet nog door de Eerste Kamer komen. Zal het in juli 2017 in werking treden?

Modernisering afstammingsrecht

Verder wordt er druk gewerkt aan het veranderen van het afstammingsrecht. Het traditionele gezin van vader, moeder en kinderen waarop het recht nu is gebaseerd wordt steeds meer vervangen door hele andere samenlevingsvormen. Homoparen en lesbische stellen krijgen kinderen. En er zijn veel meer samengestelde gezinnen. Gezinnen met twee ouders worden gezinnen met vier ouders.

Er wordt nu onderzocht of de wet zodanig aangepast kan worden dat een kind straks meer dan twee ouders kan hebben. Een kind van een homostel dat samen met een lesbisch stel een kind krijgt kunnen straks misschien allemaal juridisch ouder zijn. Ook wordt adoptie met behoud van de oorspronkelijke familierelatie wellicht mogelijk. En er wordt er nagedacht over draagmoederschap en vergoedingen hiervoor. Dit zijn hele ingrijpende thema’s. Mag draagmoederschap commercieel worden? En tot wanneer mag de draagmoeder besluiten dat ze het kind toch niet aan de wensouders afgeeft of terug wil? Er wordt nu gesproken over een termijn van 6 weken na de bevalling maar dat lijkt mij echt een veel te lange termijn. Vele ethische discussies zullen hierover nog worden gevoerd. Daarom zal deze wetgevingsslag waarschijnlijk nog een paar kabinetten in de toekomst liggen.

Stem in lijn met je idealen!

De democratie staat of valt bij de betrokkenheid van de burgers. Laat je stem spreken. En probeer de idealist van vroeger terug te vinden als je straks in het stemhokje staat.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen