Nieuwe wetten voor het familierecht 2017, even vooruitkieken
05 januari 2017 
3 min. leestijd

Nieuwe wetten voor het familierecht 2017, even vooruitkieken

Het begin van het nieuwe jaar is een uitgelezen moment om even vooruit te kieken naar de nieuwe wetten die in 2017 mogelijk in het verschiet liggen.

Wet beperking huwelijksvermogensregime

Er werd verwacht dat de wet beperking huwelijksvermogensregime op 1 januari 2017 in werking zou zijn getreden. Dit is niet gebeurd. De data voor de inwerkingtreding van nieuwe wetten zijn meestal ofwel 1 januari of 1 juli. Dit is geen regel maar meer een gebruik.

De wet ligt nu in de Eerste Kamer en er wordt op 7 maart, vlak voor de verkiezingen, over gedebatteerd. De pijlen zijn nu gericht op 1 juli 2017 maar of dat gehaald gaat worden is nog niet duidelijk. Ik houd jullie op de hoogte. Vooralsnog geldt dat als je geen algehele gemeenschap van goederen wenst je huwelijksvoorwaarden zal moeten laten opstellen door de notaris.

Als de wet in werking treedt verandert er best veel, als je geen huwelijksvoorwaarden opstelt, in ieder geval. Al het voorhuwelijkse vermogen en alle voorhuwelijkse schulden blijven privé. Dat wat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd wordt (in beginsel) wel gemeenschappelijk. Er zijn ook hier uitzonderingen. Alle schenkingen en nalatenschappen blijven privévermogen van de ontvangende echtgenoot, ook als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen.

Updates wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen

UPDATE 22-03-2017

Debat over initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen

21 maart 2017

De Eerste Kamer heeft dinsdag 21 maart 2017 gedebatteerd over het Initiatiefvoorstel-Swinkels, Recourt en Van Oosten Beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Aan het begin van de tweede termijn dienden senator Van Rij (CDA) en senator Wezel (SP) een motie in die de regering verzoekt om het initiatiefwetsvoorstel te incorporeren in een nieuw wetsvoorstel, gezien de grote bezwaren die er in de Eerste Kamer leven over de uitvoerbaarheid, rechtszekerheid en wetssystematiek. Initiatiefnemer Recourt gaf aan dat de initiatiefnemers de motie in beraad zullen nemen. Minister Blok (Veiligheid en Justitie, demissionair) gaf aan het voor een demissionair kabinet niet erg gebruikelijk is om te starten met ingrijpende wetsvoorstellen.

Op dinsdag 28 maart 2017 wordt over het wetsvoorstel en over de motie gestemd.

UPDATE 29-03-2017

Met maar één stem verschil is het voorstel ‘wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aangenomen. Lees de update in mijn blog d.d. 29-03-2017

UPDATE 20-04-2017

Uit zeer betrouwbaare bron heb ik vernomen dat de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen met 99% zekerheid per 1-1-2018 inwerking zal treden. 

Zodra er meer nieuws is over dit onderwerp zal ik hierover gelijk berichten

De wet herziening partneralimentatie

Ook deze wet laat nog op zich wachten. Een eerder wetsvoorstel om de termijn van partneralimentatie te bepreken naar 5 jaar is al in de Tweede Kamer gestrand. In 2015 waagden van Oosten, Recourt en Swinkels een nieuwe poging om de duur en hoogte van de partneralimentatie te verlagen. Deze wet ligt nog steeds ter behandeling in de Tweede Kamer na een kritisch rapport van de Raad van State.

Is de Nederlandse vrouw nog onvoldoende geëmancipeerd?

Of het wetsvoorstel beperking partneralimentatie wet wordt, is nog afwachten. De Raad van State adviseerde in de herfst van 2016 kritisch op het voorstel;

De (…)  Raad van State merkt op dat de initiatiefnemers in het voorstel uitgaan van een situatie met betrekking tot de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt en met betrekking tot de verdeling van zorgtaken binnen het huwelijk, die ver verwijderd is van de maatschappelijke realiteit.

Het wetsvoorstel gaat er namelijk vanuit dat de Nederlandse gezinnen volledig geëmancipeerd zijn. Dat is dus niet het geval.

Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid

Wat ik mij afvraag is, of dat gebrek aan economische zelfstandigheid niet voor een deel wordt gefaciliteerd door de, in mijn ogen, paternalistische wetgeving en de rechtspraak over de partneralimentatie. De rechter stelt nu nog vaak een partnerbijdrage vast aan de hand van het welstandsniveau tijdens het huwelijk. De alimentatiegerechtigde kan met succes aanspraak maken om op hetzelfde welstandsniveau door te leven na de scheiding. Ten laste van de ex echtgenoot. Vanwaar zal er dan ambitie komen om zelf in de eigen kosten te gaan voorzien? Als de nieuwe wet erdoor komt doet de overheid er goed aan om een nieuwe campagne ‘een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’ te starten…

Ben je van plan te gaan trouwen en wil je niet nog een keer op de site van een echtscheidings-advocaat komen?

Ik begrijp heel goed dat je niet nog eens op mijn website wilt komen. Toch kan niemand anders je beter adviseren over hoe je het beste het huwelijksbootje in kunt stappen met het minste risico op een echtscheiding. Een op de drie huwelijken in Nederland strand vroeger of later in een echtscheiding. Ik wil je graag helpen te voorkomen dat je die ene van de drie gaat worden. Lees het E-boek Trouwen dat ik heb geschreven.

Eigenlijk hoor je deze informatie van de ambtenaar van de burgerlijke stand te krijgen, hij/zij verricht namelijk een juridische handeling met grote gevolgen. De ambtenaar gaat er vanuit dat u op de hoogte bent van de wet…

Via deze link het E-book Trouwen GRATIS DOWNLOADEN

Boek Trouwen

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Janneke
Door

Janneke

op 23 Mar 2017

Is er al nieuws over de wet. Ik trouw in november en het scheelt mij een hoop geld als ik niet meer naar de notaris hoef voor huwelijkse voorwaarde

Sarah Köller
Door

Sarah Köller

op 24 Mar 2017

Nee, er is nog niets bekend. Zodra er duidelijkheid is zal ik het gelijk op mijn site melden.

John
Door

John

op 29 Mar 2017

Nu het besluit is genomen is het de vraag wanneer het in gaat

Sarah Koller
Door

Sarah Koller

op 29 Mar 2017

Wanneer treedt de wet beperking gemeenschap van goederen in werking? Wanneer treedt nu de wet in werking? Dat is een veel gestelde vraag op mijn site. Het antwoord is helaas ook n u nog niet duidelijk. Meestal treden wetten op 1 juli of op 1 januari in werking. Dat is een gewoonte en geen verplichting. Het zou kunnen dat een andere datum wordt gekozen. Wanneer de datum van inwerkingtreding bekend is zet ik het meteen op mijn site.

Mendy
Door

Mendy

op 01 Apr 2017

Ik ben 3 jan 2017 geregistreerd partnerschap aangegaan. Dit om alles te regelen ivm koop huis Dit is dus in gemeenschap van goederen. Wat als we alsnog volgend jaar gaan trouwen. Hoe wordt hier dan mee omgegaan. Blijft dan de gemeenschap van goederen bestaan? Of heb ik dan ineens Beperkte gemeenschap v goederen

Sarah Köller
Door

Sarah Köller

op 03 Apr 2017

Beste Mendy, Als je al bent getrouwd, of als je al een geregistreerd partnerschap hebt dan blijven de oude regels gelden. De nieuwe wet is dan niet van toepassing. Bij een omzetting van het geregistreerde partnerschap naar een huwelijk, na de inwerkingtreding van de wet, wordt de nieuwe wet van toepassing. Tenzij er huwelijksvoorwaarden worden gemaakt. Er ontstaat dan een beperkte gemeenschap van goederen. Jullie brengen dan ieder jullie aandeel in de bestaande gemeenschap in. Voor de zekerheid even langs de notaris...

Pieter
Door

Pieter

op 03 Apr 2017

De nieuwe wet is goedgekeurd door de 1ste kamer. Enig idee wanneer die wet ingaat? Ik ga trouwen op 17-06-2017 en hoop dat de wet dan al is ingegaan.

Sarah Köller
Pieter
Door

Pieter

op 04 Apr 2017

Bedankt voor je snelle reactie!

Pieter
Door

Pieter

op 11 Apr 2017

Hoi Sarah, Enig idee hoe ik er achter kan komen wanneer die nieuwe wet ingaat? Ik ga trouwen op 17-06-2017 dus wil het graag snel weten. Scheelt nogal in de kosten van de notaris :-)

Sarah Köller
Door

Sarah Köller

op 30 May 2017

Beste Pieter, Inmiddels is bekend dat de nieuwe wet per 1-1-2018 zal ingaan.

Bianca
Door

Bianca

op 29 May 2017

Goedenavond, Op de site van de Eerste Kamer lezen wij dat de betreffende wet voor beperkte gemeenschap ingaat op 1 januari 2018. Dit klopt toch? Dus als je in 2017 nog trouwt dan is dat in algehele gemeenschap van goederen. Dan wordt mijn partner toch ook mede-eigenaar van koophuis?

Sarah Köller
Door

Sarah Köller

op 30 May 2017

Ja dat klopt.

Reactie plaatsen