Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen!
29 maart 2017 
3 min. leestijd

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen!

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer het voorstel om de oude en vertrouwde gemeenschap van goederen te beperken eindelijk aangenomen (Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen). Het was nog spannend in Den Haag. 38 senatoren stemden voor en 37 stemden er tegen. Hieruit blijkt dat het onderwerp nog steeds erg gevoelig ligt.

Nederlands stelsel nu meer in de pas met Europa

Nederland was internationaal al een buitenbeentje met de wettelijke gemeenschap van goederen, waarin ook het voorhuwelijkse vermogen en schulden vallen. De meeste landen, ook de ons omringende landen, kennen al veel langer een beperkte gemeenschap waarin alleen valt wat er tijdens het huwelijks wordt vergaard.

Wat verandert er als je gaat trouwen?

Zo wordt het ook in Nederland. Alleen hetgeen tijdens het huwelijks wordt verkregen wordt gemeenschappelijk. Hierbuiten vallen, naast dat wat de echtnoten ten huwelijk aanbrengen, ook erfenissen of schenkingen. Dat is ook nieuw. Voorheen vielen alleen schenkingen en erfenissen die met een uitsluitingsclausule waren verkregen niet in de gemeenschap. Een uitsluitingsclausule is een bepaling waarin staat dat de erfenis of nalatenschap niet valt in enige gemeenschap van goederen en hiermee privébezit blijft van diegene die het ontvangt. Dat wordt nu de regel.

Nipte overwinning voor de indieners

De stemming in de Eerste Kamer was erg spannend. Al meerdere pogingen om de wet te wijziging hebben het niet gehaald. Met maar één stem verschil is het voorstel ‘wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ aangenomen.

Drie vermogens, twee privé en één samen

Voortaan zijn er drie vermogens. Dat is op zich niet heel nieuw omdat bij de meeste gemeenschappen van goederen ‘oude stijl’ ook vaak privévermogen was, bijvoorbeeld door een erfenis met uitsluiting. Nu zijn er dus altijd drie vermogens als er geen huwelijksvoorwaarden worden gemaakt. Het voorhuwelijkse vermogen en de schulden van beide echtgenoten en het gemeenschappelijke vermogen.

Goed beschrijven en bijhouden

Het is dus zaak om goed te beschrijven welke bezittingen en schulden er voor de huwelijkssluiting zijn. Ook de tijdens het huwelijk ontvangen schenkingen en nalatenschappen moeten goed worden bijgehouden en als het even kan ook gescheiden te worden gehouden van het gemeenschappelijke vermogen. Als er privévermogen van de een overgaat naar de ander of in de gemeenschappelijke woning wordt geïnvesteerd is het verstandig om dit goed te administreren. Zo kan je gemakkelijk achterhalen wat van de één en wat van de ander is.

Wanneer treedt de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking?

Wanneer treedt nu de wet in werking? Dat is een veel gestelde vraag op mijn site. Het antwoord is helaas nog niet duidelijk. Meestal treden wetten op 1 juli of op 1 januari in werking. Dat is een gewoonte en geen verplichting. Het zou kunnen dat een andere datum wordt gekozen. Wanneer de datum van inwerkingtreding bekend is zet ik het meteen op mijn site.

Dus als je gaat trouwen houd dan goed mijn site in de gaten. Zolang het besluit over de datum van inwerkingtreding nog niet is genomen is het zaak om huwelijksvoorwaarden te sluiten als je niet mede aansprakelijk wilt worden voor de schulden van je lieve echtgeno(o)t(e) to be….

UPDATE: Uit zeer betrouwbaare bron heb ik vernomen dat de wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen met 99% zekerheid per 1-1-2018 inwerking zal treden. 

Ben je van plan te gaan trouwen en wil je niet nog een keer op de site van een echtscheidings-advocaat komen?

Ik begrijp heel goed dat je niet nog eens op mijn website wilt komen. Toch kan niemand anders je beter adviseren over hoe je het beste het huwelijksbootje in kunt stappen met het minste risico op een echtscheiding. Een op de drie huwelijken in Nederland strand vroeger of later in een echtscheiding. Ik wil je graag helpen te voorkomen dat je die ene van de drie gaat worden. Lees het E-boek Trouwen dat ik heb geschreven.

Eigenlijk hoor je deze informatie van de ambtenaar van de burgerlijke stand te krijgen, hij/zij verricht namelijk een juridische handeling met grote gevolgen. De ambtenaar gaat er vanuit dat u op de hoogte bent van de wet…

Boek Trouwen

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Thom
Door

Thom

op 03 Apr 2017

De wet moet nog getekend worden door de koning en gepubliceerd worden in het staatsblad, weet u wanneer de wet in werking gaat?? Hoe je dan in de NIEUWE SITUATIE er voor zorgen dat mijn woning na huwelijk ook op naam van mijn partner komt? Kan dit dan via de notaris??

Sarah Köller
Door

Sarah Köller

op 03 Apr 2017

Zoals ik aangeef in mijn blog is nog niet bekend wanneer de wet in werking zal gaan treden. Je zult in de nieuwe situatie inderdaad bij de notaris moeten regelen dat de woning ook op naam van uw partner komt.

Bart
Door

Bart

op 08 Apr 2017

Nog even wachten dus, we gaan september trouwen in de verwachting dat deze wet eindelijk aangenomen zou zijn. Als het later wordt gaan we toch in België trouwen

Stephan
Door

Stephan

op 09 Apr 2017

Wat is het voordeel van trouwen in België?

Reactie plaatsen