Steeds vaker mediation en co-ouderschap bij scheiding
08 september 2020 
in Opinie
2 min. leestijd

Steeds vaker mediation en co-ouderschap bij scheiding

Deze week werd bekend dat rechters steeds minder vaak een uitspraak doen in echtscheidingszaken. In 2011 deden zij nog in 31% van de echtscheidingen uitspraak, in de afgelopen twee jaar nog in slechts 6%. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van de vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS). De reden? Meer overleg en mediation!

Uitspraak versus mediation

Ik hoor je denken: ‘Minder vaak een uitspraak? Maar er gaan toch steeds meer stellen scheiden? En daar komt toch altijd een rechter aan te pas?’. Ja, dat klopt. Bij een echtscheiding of een verbreking van een geregistreerd partnerschap komt er altijd een rechter aan te pas. Maar de rechter doet alleen een uitspraak als jullie het samen niet eens worden over een of meer onderwerpen. Komen jullie overal samen uit, in overleg of met hulp van jullie advocaten of een mediator? Dan toetst de rechter alleen of de afspraken niet in strijd zijn met de wet en doet hij de scheiding schriftelijk af. Een uitspraak is dan niet nodig.

Dit betekent dat stellen er in 94% van de gevallen samen uitkomen

De enquête

Uit de onlangs gehouden enquête blijkt dus dat de rechter nog in slechts 6% van de echtscheidingen een uitspraak hoeft te doen. Vaak is dit bij de verbreking van kortere relaties (korter dan 5 jaar) en bij relaties waar kinderen in het spel zijn.

Enquete echtscheidingen

Dit betekent dat stellen er in 94% van de gevallen samen uitkomen, al dan niet met hulp van een advocaat of een mediator. Uit de enquête blijkt dat 20% van de scheidende stellen daarbij kiest voor de hulp van een advocaat, 41% kiest voor de begeleiding van een (advocaat-)mediator. En dat is goed nieuws. Niet alleen voor die scheidende stellen zelf, maar ook voor hun kinderen en de rest van de familie. Mediation biedt namelijk veel voordelen. Daarover schreef ik in 2018 al eens een blog. Lees het gerust nog eens terug.

Co-ouderschap

De enquête bracht nog meer goed nieuws: ook het co-ouderschap wordt steeds populairder. Koos in 2011 nog 25% van de scheidende stellen met kinderen voor co-ouderschap, tegenwoordig is dat 34%. En hoewel de meerderheid van de respondenten het erover eens was dat co-ouderschap veel vraagt van ouders en kinderen, vindt de helft van die respondenten dat co-ouderschap het uitgangspunt na de scheiding zou moeten zijn. Opvallend daarbij is dat mannen een grotere voorstander zijn van co-ouderschap dan vrouwen (60% om 40%).

Veel respondenten gaven aan dat er, om co-ouderschap te laten slagen, wel aanvullende eisen moeten worden gesteld. Zo moeten ouders op een goede manier met elkaar kunnen overleggen en afspraken met elkaar kunnen maken. Ook mag het heen en weer reizen voor de kinderen niet te belastend zijn. Veel respondenten vinden dan ook dat er een maximumafstand tussen de huizen van beide ouders zou moeten gelden.

Dag van de scheiding

Op 11 september 2020 wordt alweer de tiende Dag van de Scheiding gehouden. Deze dag is door de vFAS in het leven geroepen om jaarlijks aandacht te vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij een scheiding. De jubileumeditie van 2020 was reden voor de vFAS om terug te blikken en vooruit te kijken. Vandaar het onderzoek.

bij mij is het eigenlijk altijd Dag van de Scheiding

Tijdens de Dag van de Scheiding beantwoorden veel vFAS advocaten vrijblijvend en kosteloos vragen. Dit jaar is het ook mogelijk om via www.verder-online.nl via een live chat anoniem vragen te stellen aan vFAS advocaat-mediators.

Ik ben ook vFAS advocaat-mediator. Uiteraard kan je op 11 september ook bij mij terecht met je vragen, maar bij mij is het eigenlijk altijd Dag van de Scheiding. Je kunt bij mij dus iedere dag terecht met je vragen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen