Het ondernemershuwelijk, een fragment uit mijn boek Trouwen…
18 september 2014 
1 min. leestijd

Het ondernemershuwelijk, een fragment uit mijn boek Trouwen…

Ondernemers en hun partners hebben vaak hele andere motieven bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden dan enkel de economische gelijkwaardigheid. Bij een ondernemershuwelijk wordt de onderneming vaak door één van beide echtgenoten gedreven. De andere echtgenoot verdient soms geen eigen inkomen en zet zich in voor het huishouden, de eventuele kinderen maar ook in de onderneming. Ook hierbij kan er economische ongelijkwaardigheid ontstaan als alleen de ondernemer vermogen opbouwt. Dit kan een reden zijn om een verrekenbeding overeen te komen.

Silvia en Marcello zijn een ondernemerskoppel. Marcello heeft een succesvolle elektronicazaak en Silvia doet de administratie. Zij werkt ongeveer 15 uur per week in de zaak. Verder zorgt zij voor het huis en de kinderen.

Huwelijksvoorwaarden

Ondernemers kiezen voor het opstellen van huwelijksvoorwaarden niet alleen om een gelijkwaardige inkomens- en vermogensverdeling te realiseren maar vooral om vermogen vrij te waren en te beschermen tegen eventuele schuldeisers. Een onderneming brengt risico met zich mee. Deze risico’s kunnen worden afgedekt door huwelijksvoorwaarden overeen te komen. De ondernemer stelt op deze manier vaak de echtelijke woning en een deel van het inkomen en vermogen veilig voor zakelijke schuldeisers. De privéwoning en een deel van het inkomen en het vermogen wordt door het opnemen van een uitsluiting van elke gemeenschap van goederen en door het opnemen van een verrekenbeding ondergebracht bij Silvia. Doordat er geen gemeenschap van goederen is kunnen schuldeisers van de onderneming geen verhaal halen op deze privégoederen. Ze worden als het ware veilig gesteld door de huwelijkse voorwaarden.

Verrekenbeding

Door het verrekenbeding worden de inkomsten uit de onderneming jaarlijks tussen de echtgenoten verdeeld. Silvia let hier goed op. Elk jaar leggen ze met behulp van de boekhouder de administratie naast elkaar en verrekenen ze het inkomen van Marcello uit de zaak. Zij verkrijgt op deze manier vermogen dat kan worden veilig gesteld op haar privébankrekening. Silvia krijgt op deze manier economische zelfstandigheid en het gezin wordt beschermd tegen verhaal van schuldeisers op privévermogen. Soms zie je dat op deze wijze het privévermogen van de ondernemende echtgenoot zelfs expres klein wordt gehouden. Zo ook bij Silvia en Marcello. Het meeste vermogen zit in het huis dat alleen van Silvia is. Om Marcello te beschermen bij een scheiding heeft de notaris opgenomen dat in het geval van een echtscheiding er tussen de echtgenoten wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen bestaat. Op deze manier wordt het grootste gedeelte van het vermogen tijdens het huwelijk ondergebracht bij de niet ondernemende echtgenoot en veilig gesteld voor ondernemingsschuldeisers. Mocht het huwelijk eindigen in een echtscheiding dan krijgt ieder toch de helft van wat er is opgebouwd.

Het boek is hier te downloaden

Foto: Linda Hemmes fotografie

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen