Verrekenbeding hoe werkt dat?
09 december 2013 
1 min. leestijd

Verrekenbeding hoe werkt dat?

Hoe werkt een verrekenbeding? Als voorbeeld zal ik een huishoudboekje beschrijven waarbij de kosten van de huishouding volgens de huwelijksvoorwaarden naar rato van het inkomen dienen te worden gedragen.

 Inkomen per jaar

Het inkomen van partner 1 is € 30.000,- (¾ van het totale inkomen)

Het inkomen van partner 2 is € 10.000,- (¼ van het totale inkomen)

Totaal: € 40.000,-

Uitgaven voor de kosten van de huishouding per jaar

Wonen  :        € 10.000,-

Eten      :        €   4.000,-

Overige:         € 10.000,-

Totaal   :         € 24.000,-

 Er is €16.000,- over na de betaling van de kosten van de huishouding.

Wie heeft wat betaald?

partner 1 betaalde ¾ van de kosten van de huishouding: € 24.000,- maal ¾ = € 18.000,-

partner 2 betaalde  ¼ van de kosten van de huishouding: € 24.000,- maal ¼ = € 6.000,-

totaal € 24.000,-.

Wat houdt ieder over?

Partner 1 had een inkomen van €30.000,-. De kosten van de huishouding bedragen €18.000,-. Partner 1 houdt €12.000,- over.

Partner 2 had een inkomen van €10.000,-. De kosten van de huishouding bedragen € 6.000,-. Partner 2 houdt €4.000,- over.

Het deel dat ieder overhoudt na de betaling van de kosten van de huishouding wordt ook wel overgespaard inkomen genoemd.

Hoe werkt het verrekenbeding?

Het verrekenbeding houdt in dat het overgespaarde inkomen, het inkomen dat ieder overhoudt, verdeeld dient te worden. In totaal is er €16.000,- overgespaard inkomen. Ieder heeft recht op de helft van dit bedrag zijnde €8.000,- . In dit voorbeeld dient partner 1 een bedrag van €4.000,- aan partner 2 te betalen. Ieder houdt dan per saldo €8.000,- over om mee te sparen of om mee te investeren.

De reden achter een verrekenbeding is de gedachte dat ieder van de partners recht heeft op een gelijk aandeel in de verdiensten over de huwelijkse jaren. Deze verdiensten worden gezien als het resultaat van de gemeenschappelijke inspanningen door ieder. Hoewel partner 1 in dit voorbeeld meer verdient dan partner 2 wordt dit misschien gecompenseerd door een grote niet betaalde inspanning van partner 2 in de gemeenschappelijke huishouding of in de grotere last die partner 2 draagt in de opvoeding van de kinderen.

Een niet uitgevoerd verrekenbeding

Een verrekenbeding wordt tijdens het huwelijk bijna nooit uitgevoerd. Na jaren huwelijk kan er dan ook een aanzienlijke verrekenvordering zijn ontstaan. Een vervalbeding is in veel gevallen niet geldig, of het wordt door de rechter niet redelijk geacht hierop een beroep te doen.

Wanneer er nooit is verrekend dan wordt volgens de wet ‘het vermogen dat er is, vermoed te zijn ontstaan uit hetgeen verrekend had moeten worden’. Simpel gezegd wordt er dan afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen is. Al het vermogen dat er is dient dan verdeeld te worden.

Tegenbewijs is natuurlijk wel mogelijk. Als aantoonbaar is dat het vermogen dat er is bijvoorbeeld is verkregen uit een erfenis aan één van de partners, dan hoeft dit niet verdeeld te worden.

Alle huwelijksvoorwaarden zijn verschillend. Er zijn dus ook veel verschillende verrekenbedingen. Het is zaak deze door de deskundige advocaat of mediator te laten beoordelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen