Informatieregeling

Los van het feit dat je als ouder betrokken wilt zijn bij het wel en wee van je kind, is het ook belangrijk om te weten wat er speelt als je bepaalde beslissingen met betrekking tot het kind moet nemen. Hiervoor is de informatie- en consultatieregeling in het leven geroepen.

Informatie- en consultatieplicht

Ouders hebben de plicht om elkaar te informeren en te consulteren (te overleggen) over alle zaken die de kinderen aangaan. Voor een deel vloeit dit voort uit de gezagsregeling. Je kunt immers alleen het gezag over de kinderen op een goede manier uitoefenen als je volledig op de hoogte bent van alles wat met je kind te maken heeft. Stel je bijvoorbeeld een medische behandeling voor. Als je niet weet wat de medische behandeling precies inhoudt, omdat de andere ouder je deze informatie niet geeft, dan kun je moeilijk beslissen of je jouw kind deze behandeling wilt laten ondergaan. Het is daarom belangrijk om elkaar als ouders op de hoogte te houden over de kinderen.

Vastleggen van de informatieplicht in het ouderschapsplan

Als ouders kun je de afspraken over hoe je elkaar over de kinderen informeert en consulteert, vastleggen in het ouderschapsplan. Je kunt dan bijvoorbeeld al een voorschotje nemen, door voor bepaalde situaties vast te leggen hoe je elkaar op de hoogte houdt of op welke manier je met elkaar wilt overleggen. Je kunt dan denken aan het uitkiezen van een school, de bezoekjes aan de tandarts of hoe om te gaan als er door een arts een medische behandeling wordt voorgesteld. Dit zijn allemaal zaken waar je als ouders samen over moet kunnen beslissen. Maak hierover duidelijke afspraken, nog voordat de situatie zich voordoet. Zo is het makkelijker om als het moment daar is, snel te beslissen en handelen.

Problemen bij het uitwisselen van informatie

Lukt het jullie niet om samen afspraken te maken over de inlichtingen- en consultatieregeling? Dan kun je de rechter vragen om afspraken met betrekking tot deze regeling vast te leggen. Als het kind twaalf jaar of ouder is, dan zal de rechter het kind zelf vragen hoe hij de invulling van deze regeling voor zich ziet. Is communicatie tussen de beide ouders echt niet meer mogelijk, dan kan ervoor gekozen worden om de informatie-uitwisseling en het overleg over het kind via een tussenpersoon te laten verlopen.

Een van de ouders heeft geen gezag

Ook wanneer een van de ouders geen gezag over het kind heeft, is het van belang dat ouders elkaar op de hoogte houden en elkaar voorzien van informatie over het kind. Als niet-gezaghebbende ouder ben je immers over het algemeen wel betrokken bij de opvoeding: dan is het wel prettig als je weet wat er speelt. Zo informeert de school bijvoorbeeld alleen de ouder die het gezag heeft, waardoor de andere ouder niet weet hoe het op school gaat, als hij daar niet over geïnformeerd wordt. Dit kan het contact tussen ouder en kind tijdens omgangsmomenten in de weg staan en daarom is het belangrijk dat beide ouders op de hoogte zijn van dit soort belangrijke zaken.
Reactie plaatsen