Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse verklaart op welke manier je met elkaar communiceert als er ruzie is. Psychiater Eric Berne legt uit hoe de Transactionele Analyse (ook wel T.A.) werkt.

Wat is jullie communicatieniveau?

De communicatie tussen partners vindt plaats op een bepaald niveau. Tijdens je relatie ga je in de meeste gevallen op het ‘volwassen’ niveau met elkaar om, maar tijdens het proces van je echtscheiding kan daar verandering in komen. Vaak zie je dat partners dan met elkaar praten vanuit de positie van ‘aangepast kind’ en ‘kritische ouder’. Deze rollen kunnen beurtelings bij de ene of de andere partner liggen.

Communicatieniveaus in de Transactionele Analyse

Er zijn in de Transactionele Analyse drie verschillende communicatieniveau’s die ik hieronder kort toelicht:

De (kritische) ouder

In het niveau van de (kritische) ouder zitten de normen en waarden van onze ouders verankerd. Hun manieren zijn ons voorbeeld. Daarbij hoort het gedrag en gevoelspatroon dat wij daarop baseerden.

De volwassene

Een volwassene denkt, voelt en handelt in het hier en nu. De volwassene ontwikkelt zich continu door zijn gedachten, gedrag en gevoelens te analyseren en te verwerken in het heden. Hij staat in contact met zijn ‘kind-’ én ‘ouder-’positie, maar reageert niet automatisch zoals zij dat zouden doen.

Het (aangepaste) kind

Met de gevoelens en gedachten uit onze kindertijd, is het gedrag van het ‘kind’ afhankelijk van de ander.

Communicatie tijdens de scheiding

Iedereen heeft deze drie communicatieniveaus tot zijn of haar beschikking. Sterker nog: we wisselen dagelijks een aantal keer van niveau.

Denk maar eens na: hoe reageer je zelf?

Je bent een beetje boos. Je partner heeft iets gedaan of juist nagelaten.

Hoe bespreek je dit? Rustig als een volwassen persoon: gedoseerd en in wensen? Of spreek je in verwijten, zoals een boze en vermoeide ouder een vervelend kind aanspreekt? Hoe reageert je partner wanneer je zo tegen hem praat? Redelijk en rustig? Hoort hij je bezwaren? Of gooit hij zijn kont tegen de krib?

Tijdens een scheiding komt dit vaak voor, maar op deze manier met elkaar praten heeft weinig zin. Je praat wel, maar je hoort elkaar niet. Waar kom je? Nergens. De ruzie wordt er alleen maar erger door.

Door je bewust te zijn van wat je doet, kun je deze val vermijden. Je kunt dan proberen je communicatie buiten de ruziesfeer te houden en op het niveau van twee volwassenen gesprekken te voeren. Klinkt simpel, toch?

Reactie plaatsen