Koude uitsluiting en vergoedingsrechten

Als je gaat scheiden, moet de boedel verdeeld worden. Wanneer je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, dan worden alle spullen en het vermogen eerlijk verdeeld (op wat kleine uitzonderingen na). Bij koude uitsluiting is dat anders. De afspraken rondom koude uitsluiting leg je vast in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Wat van mij is, blijft van mij

Wanneer er sprake is van koude uitsluiting, dan blijft alles van de persoon die het heeft ingebracht. Wat van de ene partner was voor het huwelijk, blijft van die partner en omgekeerd. Alles wat één van de partners tijdens het huwelijk heeft verkregen, blijft ook van deze persoon. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij het winnen van een geldprijs. Deze situatie is (vermogensrechtelijk) vergelijkbaar met die van samenwoners. Als je iets niet samen hebt gekocht, hoef je dit bij een scheiding dus ook niet te verdelen.

Vergoedingsrecht

Toch blijkt vaak bij een scheiding dat het niet zo zwart-wit is als het in eerste instantie lijkt. Vaak zie je dat er geld van de een in het vermogen van de ander is gekomen. Er ontstaat dan meestal een vergoedingsrecht. Stel partner 1 brengt € 100.000,- in om een huis te kopen dat mede op naam van partner 2 staat. Het huis kostte ten tijde van de koop € 500.000,-. Partijen gaan twee jaar later uit elkaar. Het huis is nu € 400.000,- waard. Partner 1 krijgt dan niet zijn volledige inleg terug, maar slechts € 80.000,-. De waarde is immers nog 80% van waar het destijds voor gekocht werd en daarom krijgt partner 1 ook maar 80% van zijn inleg terug.

De investering wordt sinds de nieuwe wet (Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) gezien als een belegging. De belegging is in dit geval minder waard geworden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de partner die investeerde, hiervoor ook toestemming heeft gegeven. Wordt er niet aan die voorwaarden voldaan, dan kan er sprake zijn van een recht op nominale vergoeding.

Nominale vergoeding

De nominale vergoeding betekent dat de inleg moet worden vergoed, ongeacht of de waarde meer of minder is geworden. In het voorbeeld zou er dan een bedrag van € 100.000,- terug moeten naar partner 1.

Ook de redelijkheid en billijkheid speelt een belangrijke rol bij de boedelverdeling en kan voor uitzonderingen zorgen. De jurisprudentie zal hopelijk in de toekomst meer duidelijkheid geven over de vergoedingsrechten en hoe hiermee om te gaan bij een scheiding. Advies over hoe de boedelverdeling in jouw specifieke geval moet worden uitgevoerd, kun je het beste inwinnen bij je advocaat of mediator.

Reactie plaatsen