Page content

Koude uitsluiting en vergoedingsrechten

Bij een koude uitsluiting blijft alles privé. Wat van de ene partner was voor het huwelijk blijft van die partner en omgekeerd. Alles wat één van de partners tijdens het huwelijk verkrijgt blijft ook privé. Deze situatie is (vermogensrechtelijk) vergelijkbaar met die van samenwoners. Er hoeft, als partijen niet samen iets hebben gekocht, achteraf niets verdeeld te worden. Alles wat van de één is blijft van de een en alles wat van de ander is blijft van de ander.

Vaak zie je dat er geld van de één in het vermogen van de ander is gekomen. Er ontstaat dan meestal een vergoedingsrecht. Stel € 100.000,- van partner 1 is besteed aan het kopen van een huis op naam van partner 2. Het huis kostte € 500.000,-. Partijen gaan twee jaar later uit elkaar. Het huis is nu € 400.000,- waard. Partner 1 krijgt dan niet zijn inleg vergoed maar slechts € 80.000,-. De investering wordt sinds de nieuwe wet gezien als een belegging. De belegging is in dit geval minder waard geworden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, bijvoorbeeld dat de partner die investeerde hiervoor ook toestemming heeft gegeven. Wordt niet aan die voorwaarden voldaan dan kan er sprake zijn van een recht op nominale vergoeding.

Dit betekent dat de inleg moet worden vergoed. In het voorbeeld zou er dan een bedrag van € 100.000,-  terug moeten naar partner 1. Ook de redelijkheid en billijkheid speelt een belangrijke rol en kan voor uitzonderingen zorgen. De jurisprudentie zal nog voor meer duidelijkheid moeten gaan zorgen over de vergoedingsrechten. Vraag voor je eigen situatie dus advies aan je advocaat of mediatior.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken