Communicatie tussen gescheiden ouders

Communicatie tussen gescheiden ouders

Wanneer je als ouders een succes wil maken van het gedeelde ouderschap na een scheiding, dan is één ding cruciaal. Communicatie. Goede communicatie tussen gescheiden ouders zorgt er letterlijk voor dat je met elkaar in gesprek blijft. Dus niet alleen over de kinderen, maar ook over de communicatie op zich.

Verwijdering

Vrijwel zonder uitzondering is de communicatie tussen ouders na een scheiding moeilijker geworden. Dat is logisch. Het komt enerzijds doordat jullie apart zijn gaan wonen. Anderzijds speelt de deuk in het vertrouwen als gevolg van de scheiding een rol. Jullie zijn zowel fysiek al psychisch van elkaar verwijderd geraakt. En toch moet je er wat van zien te maken op communicatief vlak. Voor jullie kinderen is dat namelijk cruciaal, omdat zaken dan ook voor hen eenduidig zijn.

Maak afspraken over de communicatie

Als je afspraken maakt over hoe de communicatie in het vervolg zal verlopen, kun je heel wat narigheid voorkomen. Maak bijvoorbeeld afspraken over de volgende zaken.

  • Communicatie vóór irritatie. Spreek met elkaar af dat irritaties direct worden uitgesproken, en niet worden opgepot. Het eerste conflict dat beter werd opgelost doordat één van de partijen zich er vooraf lekker over had opgewonden, moet nog geboren worden.
  • Belang van jullie kinderen voorop. Dat het belang van de kinderen voorop moet staan lijkt een vanzelfsprekendheid, en dus niet het vermelden waard. Maar het kan zelfs een belangrijke sleutel zijn als jullie samen ergens niet uitkomen: wat zouden de kinderen willen? Dat beslecht veel discussies.
  • Luister naar de ander (maar kijk naar jezelf!) Luister goed naar de ander en ga alleen in op wat hij of zij zegt. Haal er geen zaken bij die in dit gesprek niet aan de orde zijn. Als het lukt om rustig te luisteren en twee tellen na te denken voordat u reageert, voorkomt dat veel irritatie. In die twee tellen kunt u naar uzelf kijken en u afvragen: wat kan ik nu doen om dit gesprek te laten slagen?
  • De tijdstippen waarop jullie contact hebben. Als ex A iedere maandagavond probeert te bellen voor overleg, terwijl ex B dan altijd naar koorrepetitie is, dan is dat op zijn zachtst gezegd onhandig. Bij beide partijen zet dat kwaad bloed ('Ze weet toch dat ik er dan nooit ben' vs. 'Hij neemt ook nooit op!'). Maak duidelijk op welke momenten contact gewoon niet uitkomt en wat goede alternatieven zijn.
  • Het medium. Misschien vindt ex A dat een bepaalde mededeling per WhatsApp kan, terwijl ex B het onderwerp, te belangrijk vindt en liever een mail had ontvangen. Spreek af welk medium wanneer geschikt is, en of een medium überhaupt geschikt is.

Slechte communicatie = ruzie

Als de communicatie tussen gescheiden ouders te wensen overlaat, dan breng dat bij de kinderen onzekerheden teweeg. Dat willen jullie allebei niet, dus alleen dat al is een reden om communicatieproblemen te voorkomen.

Wees er echter ook op berekend dat (vooral oudere) kinderen van de slechte communicatie gebruik kunnen maken. Ze kunnen proberen om de ouders tegen elkaar uit te spelen, om iets te bereiken. Ze weten waar de ruimte bij de ene ouder ophoudt en waar die van de ander begint, dus ze zullen de grenzen opzoeken. Dat krijg je ervan, als de één (zonder overleg) al iets verbood, terwijl de ander (zonder checken) wél toestemming geeft. Als je heel eerlijk bent, zul je misschien moeten erkennen dat je die ruimte zelf ook zou opzoeken. Maar het leidt hoe dan ook tot ruziënde ouders.

Ouderschapsplan

Deze en andere afspraken kun je vastleggen in een ouderschapsplan, dan is het voor alle partijen duidelijk waar ze te raadplegen zijn. In een ouderschapsplan staan alle zaken die van belang zijn om afzonderlijk van elkaar de kinderen op te voeden op een manier waar jullie je beide in kunnen vinden. Goede communicatie tussen gescheiden ouders is daarin uiteraard een wezenlijk onderdeel.

Reactie plaatsen