Draagkracht bij kinderalimentatie

Wat is draagkracht bij kinderalimentatie?

Draagkracht bij kinderalimentatie is de financiële ruimte die resteert ná de aftrek van bepaalde lasten voor onder andere leven, wonen en ziektekosten.

Standaard berekening voor draagkracht

De werkgroep Alimentatienormen van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak heeft een standaard draagkrachtberekening ontworpen. Met behulp van deze formule is het makkelijker om de kinderalimentatie te berekenen.

Bij de standaard berekening van draagkracht is het netto besteedbaar inkomen (NBI) een belangrijk uitgangspunt. De formule voor de berekening is als volgt:

  • Een NBI tot € 1.300: minimum draagkracht (maximaal € 50)
  • Een NBI van € 1.300: 100% x [NBI - (0,3 x NBI + 840)]
  • Een NBI van € 1.350: 90% x [NBI - (0,3 x NBI + 840)]
  • Een NBI van € 1.400: 80% x [NBI - (0,3 x NBI + 840)]
  • Een NBI van € 1.450: 70% x [NBI - (0,3 x NBI + 840)]
  • Een NBI van € 1.500: 70% x [NBI - (0,3 x NBI + 865)]
  • Een NBI van € 1.550: 70% x [NBI - (0,3 x NBI + 890)]

Een voorbeeld voor draagkrachtberekening

Als jouw NBI € 1.400 is, luidt de berekening als volgt: 80% x [1.400 - (0,3 x 1400 + 840) = 1.260] = € 112. Je draagkracht is dan € 112.

Wie betaalt wat?

Wie betaalt nu wat bij kinderalimentatie? Eerst wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Aan de hand van deze uitkomsten wordt bepaald wie welk aandeel in de behoefte van de kinderen gaat betalen. Dit gaat naar rato van draagkracht.

Hoe lang kinderalimentatie betalen?

Volgens de wet moeten ouders kinderalimentatie betalen tot het kind 21 jaar oud is. Alimentatie voor kinderen onder de 18 heet: een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging. Een bijdrage voor jong meerderjarigen (18 tot 21 jaar) heet: een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud. Een eerder vastgestelde 'bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging' wordt automatisch omgezet in 'een bijdrage voor studie en levensonderhoud' wanneer het kind 18 wordt. Je mag de bijdrage dan aan het kind zelf betalen in plaats van aan de verzorgende ouder.

Je kunt niet afzien van het recht op kinderalimentatie. Dat is logisch, want het is eigenlijk een recht van de kinderen.

Reactie plaatsen