Behoefte bij kinderalimentatie

De behoefte bij kinderalimentatie houdt in: het bedrag dat nodig is om te voorzien in de kosten van de kinderen. Gaat een koppel met kinderen uit elkaar, dan moet specifiek berekend worden wat er nodig is om de kinderen te kunnen onderhouden. Daarbij is van belang dat de kinderen er door de scheiding niet op achteruit gaan. De behoefte wordt daarom jaarlijks, op 1 januari, opnieuw door de rechter bekeken. Als het nodig is, wordt hij aangepast (geïndexeerd).

Gelukkig hoeven niet alle bonnetjes bewaard te blijven om de hoogte van de behoefte te kunnen bepalen. De expertgroep Alimentatienormen heeft daarvoor regels opgesteld.

Vastgestelde percentages

Het Nationaal Instituut Budgettering (Nibud) heeft uitgerekend welk deel van het inkomen een gezin besteed aan de kinderen. Dat percentage is uiteraard afhankelijk van het aantal kinderen van een gezin. Het Nibud hanteert de volgende percentages:

  • 19% voor gezinnen met één kind
  • 27% voor gezinnen met twee kinderen
  • 34% voor gezinnen met drie kinderen
  • 39% voor gezinnen met vier kinderen, of meer

De precieze hoogte van de behoefte is het toepasselijke percentage van het vroegere gezinsinkomen. Stel, meneer en mevrouw De Vries gaan scheiden. Zij hebben samen twee dochters. Hun gezamenlijk besteedbaar jaarinkomen was € 50.000. Dan is de behoefte van dit gezin dus € 13.500, (namelijk 27% van het jaarinkomen).

Slechts een richtlijn

De normen van de werkgroep zijn bedoeld als richtlijnen. Als je in het specifieke geval kunt aantonen dat de behoefte in werkelijkheid hoger is, dan houdt de rechter daar rekening mee. Misschien beoefent jullie kind een topsport of musiceert het op een hoog niveau. In die gevallen investeren jullie als ouders meer geld dan gemiddeld in jullie kind. Dat geldt ook wanneer jullie kind een handicap heeft en dus extra zorg nodig heeft.

Partijen mogen ook in onderling overleg van de vastgestelde normen afwijken. Ze stellen dan zelf de kinderalimentatie vast op een ander – redelijk – bedrag.

Reactie plaatsen