Welke 5 wetten wijzigen in 2015 (misschien)?
02 januari 2015 
1 min. leestijd

Welke 5 wetten wijzigen in 2015 (misschien)?

ZEKER:

  1. De Wet Hervorming kindregelingen treedt op 1 januari 2015 in werking. Dit houdt in geen forfaitaire aftrek meer voor betalers van kinderalimentatie en de alleenstaande ouderkorting wordt afgeschaft; dit raakt veel ontvangers van kinderalimentatie. Wel gaat het kindgebondenbudget omhoog. Al deze veranderingen hebben gevolgen voor de kinderalimentaties die al zijn vastgesteld. Er wordt daarom in 2015 een hausse aan wijzigingsverzoeken verwacht.
  2. De nieuwe Jeugdwetten gaan op 1 januari 2015 in. Dan komt de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Deze overgang zal gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. Eigen kracht is altijd goed. Het moet alleen geen verkapte bezuiniging worden waardoor gezinnen die de eigen kracht missen in de kou komen te staan. Ook is het de vraag of alle gemeenten al klaar zijn voor deze zware nieuwe taken.

MISSCHIEN:

  1. Misschien verandert het huwelijksvermogensregime voor mensen die geen huwelijksvoorwaarden maken. Dit voorstel is in 2014 opnieuw ingediend en het ziet ernaar uit dat het erdoor komt. Als dat zo is dan valt het voorhuwelijkse vermogen voortaan niet meer in de ‘algehele gemeenschap van goederen’. Ook alle schenkingen en erfenissen vallen hierbuiten.
  2. Zou de partneralimentatie in 2015 worden beperkt van 12 naar maximaal 5 jaar? 5 jaar, maar alleen als er jonge kinderen zijn of een aantoonbare traditionele rolverdeling en anders niet. Ook deze voorstellen liggen sinds 2014 voor in de kamer. Een wet die past in het gevoel over economische zelfstandigheid van de vrouw in theorie maar niet zozeer bij de (nogal achterlopende) Nederlandse praktijk waarin de meeste vrouwen met kinderen nog altijd niet of slechts deeltijd werken en het grootste van de zorg voor de kinderen door de vrouw wordt gedragen. Hoezo economisch zelfstandig?
  3. En zou de wet vereenvoudiging kinderalimentatie er in 2015 uiteindelijk doorkomen? De berekening zou dan zo eenvoudig worden dat iedereen dit makkelijk zelf kan… Waar blijft het maatwerk? Eenvoudig kan alleen als iedereen over een kam wordt geschoren en alle nuances verdwijnen. En dat in een tijd van een zeer grote verscheidenheid in de samenstelling van gezinnen en continue veranderingen in de fiscale kindregelingen. Als je de zaken te simpel maakt, wordt het eenvoudig dom.

Veel veranderingen op til, ten goede of ten kwade. In ieder geval wens ik u een heel gelukkig 2015!

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen