Waarom ben ik getrouwd
24 november 2016 
1 min. leestijd

Waarom ben ik getrouwd

De vraag waarom ben ik getrouwd, zal in de hoofden van vele scheidende mensen opkomen. Goed om er eens een column aan te wijden.

Vier redenen om te trouwen

  1. Op één staat natuurlijk met stip bovenaan de liefde! Het trouwen is een romantische gebeurtenis waarbij je officieel ten overstaan van iedereen trouw en bijstand aan elkaar belooft. Je laat aan de buitenwereld weten dat je voor elkaar kiest.
  2. Op twee komen de kinderen. Samenwoners moeten nog allerlei zaken regelen voordat vast komt te staan dat de uit de samenleving geboren kinderen ook daadwerkelijk de kinderen zijn van beide ouders. Moeders hebben het wat dat betreft makkelijk. De vader van kinderen die niet binnen een huwelijk geboren zijn moet de kinderen erkennen en de ouders moeten samen een formulier invullen waaruit volgt dat zij samen het gezag hebben. Door de erkenning komt het juridisch vaderschap vast te staan en met de vastlegging van het gezamenlijk gezag wordt officieel bepaald dat beide ouders ook samen beslissingsbevoegd zijn over de zaken aangaande de kinderen. In een huwelijk hoeft er geen erkenning en vastlegging van het gezag plaats te vinden. Dat gaat van rechtswege als de kinderen binnen het huwelijk worden geboren.
  3. Op drie staat de financiële huishouding. Wanneer mensen gehuwd zijn, geldt het fiscaal partnerschap. Ben je niet gehuwd dan ben je alleen fiscaal partner als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ook andere zaken zijn fiscaal voordeliger als je gehuwd bent.
  4. nummer vier is het erfrecht. Wanneer je trouwt wordt je elkaars wettige erfgenaam. Je hoeft dan niet meer speciaal een testament te laten opstellen, al kan dit in veel gevallen wel heel handig zijn.

Vier redenen waarom je (achteraf) bedenkt: Waarom ben ik getrouwd

  1. Op één (met stip) dat je door je echtgeno(o)te in de steek gelaten wordt voor een ander en vervolgens blijkt dat hij of zij toch nog aanspraak maakt en recht heeft op een door jou te betalen partneralimentatie.
  2. Op twee; als je erachter komt dat je na de scheiding, de erfenis van je ouders voor de helft kwijt bent omdat zij geen testament hadden en je in gemeenschap van goederen bent gehuwd.
  3. Nummer drie, als je bij de scheiding merkt dat je zaken moet verdelen of verrekenen waar je niet op had gerekend omdat je eigenlijk nooit de inhoud van je huwelijksvoorwaarden hebt begrepen.
  4. Als vierde reden natuurlijk de kosten van een scheiding. Geld besteden aan een trouwfeest is nog leuk, de kosten van een scheiding worden door niemand gewaardeerd.

Op redenen 1 en 4 na kun je de argumenten om niet te trouwen ondervangen voor wel goede afspraken te maken over de financiën. Dit kan eenvoudig door goede huwelijksvoorwaarden op te laten stellen en ervoor te waken dat je hierover goed wordt voorgelicht en begrijpt wat je afspreekt. Lees hierover meer in mijn boek Trouwen.

Waarom ben ik getrouwd? Wat mij betreft wegen niet de laatste loodjes maar de romantiek en de liefde het zwaarst! Toch?

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen