Kosten mediator scheiding

Kosten mediator scheiding

De kosten voor een mediator bij een scheiding staan niet vast. Zij verschillen ook per mediator. Sommige mediators bieden pakketten aan, die duurder worden naarmate de situatie complexer is (wel of geen kinderen, wel of geen alimentatieberekening, al dan niet opstellen van het convenant). De meeste mediators werken echter met een uurtarief, gemiddeld is dit € 150 per uur. Uiteindelijk zullen de uiteindelijke kosten ongeveer op hetzelfde neerkomen.

Gemiddeld zijn bij mediation 3 tot 5 gesprekken van 1,5 uur nodig om een scheiding goed af te wikkelen. Daarnaast zullen nog de formele stukken moeten worden opgesteld, zoals het echtscheidingsconvenant en, bij minderjarige kinderen, het ouderschapsplan. Ook moeten deze stukken worden ingediend bij de rechtbank, waardoor jullie advocaatkosten en griffierechten zullen moeten betalen.

Mediation heeft een aantal voordelen ten opzichte van een echtscheidingsprocedure met advocaten. Zo kunnen jullie mediation samen betalen. Meestal betalen partijen allebei de helft van de kosten, maar jullie kunnen daarover andere afspraken maken. Deze afspraken worden van tevoren vastgelegd in de mediationovereenkomst. Een eigen advocaat betalen jullie ieder apart, dus daarmee ben je een stuk duurder uit.

Doordat jullie er bij mediation met behulp van de mediator samen uitkomen, is mediation vaak veel sneller dan een echtscheidingsprocedure. Er hoeft niet te worden gediscussieerd tussen advocaten, er hoeven geen lange brieven te worden geschreven en jullie hoeven ook niet voor een of meer zittingen naar de rechtbank. Ook dit scheelt uiteraard in de kosten.

Gemiddeld kost scheiden met behulp van mediation dan ook rond de € 1.600,-.

Gemiddeld kost scheiden met behulp van mediation dan ook rond de € 1.600,-.

Rechtsbijstandverzekering

Hebben jullie een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Informeer dan eens of mediation wordt vergoed. Vaak worden de kosten voor een vFAS of MfN-geregistreerde mediator vergoed.

Gesubsidieerde mediation

In sommige gevallen kunnen jullie in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation. De overheid betaalt dan een deel van de kosten. Jullie betalen wel altijd eenmalig een eigen bijdrage van € 53 (per persoon) en (verlaagde) griffierechten. 

Of jullie in aanmerking komen voor gesubsidieerde mediation hangt af van jullie inkomen en vermogen. Meer informatie hierover vind je op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Reactie plaatsen