Echtscheiding door toegevoegde advocaat

Echtscheiding door toegevoegde advocaat

De toegevoegde advocaat ofwel gesubsidieerde rechtsbijstand

In sommige gevallen kan je in aanmerking komen voor een toegevoegde advocaat, met andere woorden gesubsidieerde rechtsbijstand (ofwel toevoeging of pro-deo genoemd). Of je hiervoor in aanmerking komt is in grote lijnen afhankelijk van je inkomen en/of vermogen. Bij een verzamelinkomen lager dan €25.800 euro (voor alleenstaanden) of €36.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) kan je in aanmerking komen voor een toevoeging. Het vermogen mag niet het heffingsvrije vermogen overstijgen. Vooral in het geval van een echtscheiding is er een geniepig addertje onder het gras, de overheid noemt dat resultaatsbeoordeling.

Resultaatsbeoordeling bij gesubsidieerde rechtsbijstand

Stel je hebt een (voldoende) laag inkomen en minder dan het heffingsvrije vermogen op je spaarrekening staan,  dan kom je in principe in aanmerking voor een toevoeging. Echter als je een koophuis hebt met een dusdanige overwaarde, dat je ieder bij verkoop 50% of meer van het heffingsvrije vermogen hieraan overhoudt, dan kom je alsnog niet in aanmerking voor een toevoeging en heb je dus geen recht op een toegevoegde advocaat. De toevoeging wordt met terugwerkende kracht ingetrokken en moet je alsnog het normale uurtarief van de advocaat voldoen.

De RvR (Raad voor de Rechtsbijstand) neemt de aanvraag in behandeling

Uw advocaat of mediator kan voor u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand indienen bij de RvR. Hiertoe dient de advocaat uw naam, geboortedatum, BSN en BRP (voormalig GBA) adres door te geven samen met een omschrijving van het rechtsprobleem. Na ontvangst worden uw gegevens gecontroleerd bij de gemeente van inschrijving. Daarna uw inkomens- en vermogensgegevens bij de belastingdienst worden nagegaan. Om zeker te zijn dat die laatste gegevens voorhanden zijn wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden.

Peiljaarverlegging

Indien uw aanvraag voor een toevoeging wordt afgewezen of er wordt een te hoge eigen bijdrage opgelegd dan kan binnen 6 weken na de beslissing peiljaarverlegging worden aangevraagd. De afwijzing of de hoogte van de eigen bijdrage wordt gebaseerd op uw gegevens van twee jaar  geleden. Is uw huidige inkomen of vermogen ten opzichte van twee jaar geleden met 15% of meer gedaald, dan kunt u peiljaarverlegging aanvragen.


Let wel op, over twee jaar gaat de Raad wel controleren of het klopt wat u heeft doorgegeven. Dit doen zij door dan nogmaals uw gegevens op te vragen bij de belastingdienst. Blijkt dat u toch niet in aanmerking komt voor een toevoeging dan dient u de vergoeding die de advocaat van de Raad voor uw zaak heeft ontvangen terug te betalen. Daarnaast wordt uw advocaat hiervan op de hoogte gesteld en mag die aanvullend aan u declareren. En dat kan aardig in de papieren lopen.


Voor meer informatie over toevoegingen en actuele regelgeving verwijs ik u graag naar de Raad voor de Rechtsbijstand.

SARAHKOLLER toegevoegde advocaat?

Hoewel Sarah Koller uiteraard aan alle vereisten voldoet om toegevoegde zaken aan te nemen doet zij dit enkel in hoge uitzondering. 

Zeker een echtscheiding op tegenspraak (vechtscheiding) wordt niet op basis van een toevoeging aangenomen.

Reactie plaatsen