Kosten akte van verdeling bij scheiden

Kosten akte van verdeling bij scheiden

Als jullie uit elkaar gaan zullen jullie de spullen moeten gaan verdelen. Hoe moeilijk het ook kan zijn om dierbare spullen of gezamenlijk gekregen cadeaus te verdelen, officieel kunnen jullie het meeste zelf af. Denk daarbij aan de inboedel, de auto of sieraden. Voor sommige goederen zullen jullie echter naar de notaris moeten. Dat is onder andere het geval bij de toedeling van jullie woning.

Als het huis op jullie beider naam staat en één van jullie wil (en kan) er na de scheiding blijven wonen, moeten jullie bij een notaris een zogenaamde akte van verdeling op laten maken. Dat is een akte waarin de woning wordt ‘toebedeeld’ aan de partner die in het huis blijft wonen. De notaris schrijft deze akte na het ondertekenen in bij het Kadaster. Daarmee komt het huis officieel op één naam te staan.

Het is niet voldoende om onderlinge afspraken over de toedeling van het huis in het echtscheidingsconvenant vast te leggen. Jullie moeten in een dergelijke situatie altijd naar de notaris, omdat in de wet is vastgelegd dat de levering van onroerend goed (en daar is in dit geval sprake van) altijd bij notariële akte moet plaatsvinden.

Zolang de akte van verdeling niet is opgemaakt en is ingeschreven bij het Kadaster blijven jullie allebei aansprakelijk voor de hypotheek, ook als één van beiden niet meer in het huis woont. Ook andere risico’s, zoals het risico op waardedaling, blijven gewoon bestaan. Het is dus altijd verstandig om de akte van verdeling zo snel mogelijk op te laten maken.

Een akte van verdeling is niet nodig als:

  • jullie ongehuwd samenwoonden en het huis op naam van één van jullie stond;
  • jullie onder huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, waarbij het huis buiten de gemeenschap is gelaten;
  • jullie allebei niet in de woning willen blijven wonen en de woning dus gaan verkopen.

Als jullie uit elkaar gaan zullen jullie de spullen moeten gaan verdelen. Hoe moeilijk het ook kan zijn om dierbare spullen of gezamenlijk gekregen cadeaus te verdelen, officieel kunnen jullie het meeste zelf af. Denk daarbij aan de inboedel, de auto of sieraden. Voor sommige goederen zullen jullie echter naar de notaris moeten. Dat is onder andere het geval bij de toedeling van jullie woning.

Kosten voor het opmaken van de akte van verdeling

De kosten voor het opmaken van de akte van verdeling verschillen per notaris. Iedere notaris mag namelijk zelf zijn eigen tarieven bepalen. Zo heb je al een akte van verdeling voor € 500,-, maar er zijn ook notarissen die € 900,- vragen. Het loont dus om van tevoren de prijzen van notarissen te vergelijken.

Jullie moeten samen afspreken wie de kosten van verdeling gaat betalen. Het is overigens gebruikelijk dat beide partners de helft betalen.

Reactie plaatsen