Wat kost scheiden van tafel en bed?

Wat kost scheiden van tafel en bed?

 is een bijzondere vorm van scheiden. Bij deze vorm van scheiden blijft het huwelijk formeel (volgens de wet) in stand, maar gaan jullie wel gescheiden wonen. De rechten en plichten binnen het huwelijk blijven gewoon bestaan. Je kunt ook geen ander huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan.

Scheiden van tafel en bed is alleen mogelijk als je getrouwd bent, niet als je een geregistreerd partnerschap hebt.

Vroeger kwam een scheiding van tafel en bed veel vaker voor dan tegenwoordig, meestal om religieuze redenen of bij twijfels over het huwelijk. Vroeger was er dan ook een samenwoningsplicht voor gehuwden, sinds het jaar 2000 is die er niet meer. Tegenwoordig wordt een scheiding van tafel en bed vooral aangevraagd om financiële en fiscale redenen. 

Bij een scheiding van tafel en bed komt er een einde aan de (eventuele) gemeenschap van goederen. Jullie delen geen gezamenlijke bezittingen meer en je bent ook niet meer aansprakelijk voor nieuwe schulden die de ander aangaat. Gaat de ander een eigen bedrijf beginnen? Dan raken eventuele financiële problemen jou niet. Daarnaast eindigt met een scheiding van tafel en bed het fiscaal partnerschap, waardoor jullie inkomsten en aftrekposten niet meer onderling kunnen verdelen.

In een artikel elders op deze site (Wat kost een scheiding) kan je lezen dat een gemiddelde scheiding tussen € 2.000,- en € 4.000,- kost.

Procedure

Voor een scheiding van tafel en bed is, net als bij een ‘normale’ scheiding, een gang naar de rechter verplicht. Net als bij een normale scheiding moeten jullie de boedel en het pensioen delen. Ook moeten jullie een convenant opstellen, waarin jullie financiële afspraken maken, bijvoorbeeld over alimentatie. En jullie moeten, als jullie minderjarige kinderen hebben, een ouderschapsplan opstellen.

Kosten

Gelet op het voorgaande zal het je niet verbazen dat de kosten van een scheiding van tafel en bed niet perse lager zijn dan de kosten van een ‘normale’ echtscheiding. In een artikel elders op deze site (Wat kost een scheiding) kan je lezen dat een gemiddelde scheiding tussen € 2.000,- en € 4.000,- kost.

Als je twijfelt aan je huwelijk en je wilt tijdelijk uit elkaar om tot bezinning te komen, kan je dus beter tijdelijk even elders gaan wonen. Omdat er geen samenwoningsplicht meer is, hoef je ook niet van tafel en bed te scheiden. Daarmee bespaar je kosten.

Als je om financiële of fiscale redenen een scheiding van tafel en bed overweegt, zou je wellicht beter alsnog huwelijkse voorwaarden bij de notaris op kunnen laten stellen. Daarmee kan je ook (vrijwel) alle risico’s uitsluiten.

Reactie plaatsen