Page content

Afsluiten

Lyrics: From Alfred Lord Tennyson’s poem In Memoriam: 27, 1850
Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.

De echtscheiding is ingeschreven. De regelingen zijn getroffen. Het verwerkingsproces zal nog niet zijn afgesloten. Een ritueel of een daad ter afsluiting kan hierbij helpen zoals een begrafenis dat doet bij een overlijden. Een ritueel sluit het oude leven af en markeert het begin van de toekomst zonder elkaar.

Tip van de coach

Afscheid nemen, afsluiten

(uit ‘Met mijn ziel onder de arm’ van Riet FiddelaersJaspers)
De meeste scheidingen zijn een definitief afscheid van de relatie met elkaar. Toch voelt het vaak onaf. Dat heeft er deels mee te maken dat we het afscheid niet bewust nemen en uit de weg gaan. Stilstaan bij afscheid doen we vooral bij overlijden. We gebruiken dan rituelen die ons helpen om onze emoties op te roepen en ze bieden structuur waardoor je emoties begrensd worden. Het geeft houvast, brengt orde aan en markeert een belangrijk moment.

Afsluiten of afscheid nemen bij een echtscheiding wordt meestal achterwege gelaten om pijn en verwijten te vermijden. Toch is het echt aan te raden. Zo is er een indianenstam die om een verlies te verwerken aan de rivier gaat zitten en drie kanten op kijkt: eerst stroomafwaarts om de woede en het verdriet aan de rivier mee te geven, dan naar de overkant om te overdenken wat men zelf gedaan heeft en ten slotte stroomopwaarts, richting de toekomst.

Het geeft de gelegenheid om elkaar te bedanken voor de mooie jaren. Voor al het goeds dat je elkaar gegeven hebt. Dat neem je mee en dat neemt niemand je meer af. Het is een moment om de ander te vergeven voor wat er fout ging. En om zelf vergeven te worden voor jouw aandeel.
Je gunt elkaar het beste voor de toekomst apart en je spreekt uit om als ouders zo goed mogelijk je nieuwe rol tegenover elkaar te zullen vervullen.
Het ritueel kan gepaard gaan met het teruggeven van de ringen.
Doe het samen rustig met z’n tweeën of met de kinderen of met vrienden. Je kan er zelfs een echt feest van maken.

Divorce party

Een feestje na een echtscheiding dat is misschien wel het laatste waar je aan denkt. Toch is het steeds meer ‘in’ om het huwelijk af te sluiten met een (al dan niet gezamenlijk gegeven) ‘divorce party’.
Waarom ook eigenlijk niet? Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die veel losmaakt. Een periode van een hoop geregel en ook van verdriet en kopzorgen wordt hiermee afgesloten.
Om een scheiding hangt vaak een bepaald taboe. Vrienden weten niet altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Kan de vriendschap met beide partners worden voortgezet of worden ook de vrienden verdeeld. Een feest geeft vrienden en kennissen de gelegenheid om op een niet beladen manier te wennen aan de echtscheiding en maakt de scheiding bespreekbaar.
Eventueel kan net als bij een verlovingsfeest een cadeaulijst worden opgesteld, zodat de vrienden niet met lege handen hoeven aan te komen en je wederom de beschikking krijgt over een nieuwe handmixer of andere onderdelen van huisraad of servies die met je ex zijn meegegaan.
Wanneer de handtekeningen zijn gezet onder het convenant en wanneer de echtscheiding definitief is kan je -ondanks het dubbele gevoel- op je eigen scheidingsfeest de champagnekurk laten knallen en proosten op de toekomst…

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken