Divorce party: het echte afsluiten

Lyrics: From Alfred Lord Tennyson’s poem ‘In Memoriam’, 1850

’Tis better to have loved and lost.
Than never to have loved at all.’


 

Het is zover. Jullie echtscheiding staat ingeschreven bij de gemeente. Het convenant is ondertekend. Alle regelingen getroffen en het geheel loopt. En toch is het proces voor je gevoel nog niet afgesloten. De pijn blijft schuren. Een ritueel of een tastbare daad ter afsluiting kan je helpen. Een ritueel sluit je oude leven af en markeert het begin van een toekomst zonder elkaar.

Afscheid nemen en een periode afsluiten

(Uit: ‘Met mijn ziel onder de arm’ van Riet Fiddelaers–Jaspers):

‘Afsluiten of afscheid nemen bij een echtscheiding wordt meestal achterwege gelaten om pijn en verwijten te vermijden. Toch is het echt aan te raden. Zo is er een indianenstam die om een verlies te verwerken aan de rivier gaat zitten en drie kanten op kijkt: eerst stroomafwaarts om de woede en het verdriet aan de rivier mee te geven, dan naar de overkant om te overdenken wat men zelf gedaan heeft en ten slotte stroomopwaarts, richting de toekomst.’

Echt even bewust stilstaan bij een afscheid doen we eigenlijk vooral bij overlijden. We gebruiken dan rituelen die ons helpen om onze emoties op te roepen. Rituelen bieden structuur en begrenzen je emoties in een lekker ‘veilige modus’. Rituelen geven houvast, scheppen orde en markeren belangrijke momenten. Een scheiding is ook zo’n belangrijk moment. En toch doen we juist daar bijna nooit iets ritueels mee. Wat eigenlijk gek is.

Scheidingsritueel

Dus…zelf ook een scheidingsritueel organiseren? Ja. Waarom niet? Liefst met je ex samen. Of met de kinderen of vrienden erbij. Zo’n ritueel geeft jullie de gelegenheid om elkaar te bedanken voor de wel mooie jaren. Voor al het goeds dat je elkaar ooit gaf. Gun elkaar een moment van vergeving. En gun elkaar het beste voor de toekomst. Spreek uit dat je als ouders zo goed mogelijk je nieuwe rol tegenover elkaar zult vervullen. Het ritueel kan bijvoorbeeld gepaard gaan met het symbolisch teruggeven van de ringen. Je kan er zelfs een echt feest van maken in de vorm van een ‘divorce party’.

Divorce party

Een feestje na een scheiding is misschien wel het allerlaatste waar je aan denkt. Toch is het steeds meer ‘in’ om het huwelijk af te sluiten met een feestje. Waarom ook eigenlijk niet?

Om een scheiding hangt vaak een zeker taboe. Vrienden weten niet altijd hoe ze ermee om moeten gaan. Mogen ze de vriendschap met beide partners voortzetten? Of raken nu ook de vrienden verdeeld? Een feest geeft familie, vrienden en kennissen de gelegenheid om op een niet beladen manier te wennen aan de nieuwe situatie. Het maakt de scheiding voor iedereen wat luchtiger en bespreekbaar.

Ludiek plan: stel een cadeaulijst op met daarop de artikelen die je met tegenzin af hebt moeten staan aan je ex. Vraag die luxe handmixer of je fragiele serviesgoed gewoon terug tijdens je scheidingsfeestje!

Maak er iets moois van. Je kunt ondanks het dubbele gevoel op je eigen scheidingsfeest de champagnekurken lekker nog een keer laten knallen. Laat ze maar weten dat jij niet bij de pakken neer zit. Proost samen met je vrienden en familie voluit op jouw nieuwe leven en de toekomst zonder je ex…
Reactie plaatsen