Taakgerichte relatie: dwang- en terugtrekgedrag

Veel stellen hebben een taakgerichte relatie. Ze hebben de taken netjes verdeeld, want dat is handig. Zo weet iedereen wat er van hem of haar wordt verwacht. Jij werkt buitenshuis, ik zorg voor de kinderen. Of: jij zet het vuilnis buiten, ik doe de was. Wel zo duidelijk, toch?

Addertje onder het gras

Hoewel een taakgerichte relatie misschien erg praktisch is, schuilt er ook gevaar in. Doordat jullie de taken zo netjes verdelen, hoort overleg niet meer tot de routine. Daardoor verleer je het om met elkaar te praten, de ander echt te horen en ontstaat er bij conflicten al snel dwang- en terugtrekgedrag.

In een taakgerichte relatie is de meest voorkomende manier van ruziemaken die van het ‘dwang- en terugtrekgedrag’. Dit noemen we ook wel ‘confronteren en vermijden’.

Dwang- en terugtrekgedrag in taakgerichte relaties

De grootste ruzies ontstaan wanneer een van beide partners niet meer doet wat er van hem of haar wordt verwacht. Dus als hij niet doet wat hij ‘hoort’ te doen, de bedeelde taak niet meer uitvoert.

De reactie van de andere partner is dan vaak om te proberen de ander zo ver te krijgen dat hij de taak alsnog uitvoert. Hij of zij probeert iets af te dwingen en is daarmee assertiever, en misschien wel agressief, in de manier van handelen en spreken.

Als tegenreactie lijkt de ander helemaal niets meer te willen en gaat zich passief gedragen. Maar ook in deze passieve houding zit agressie.

Hoe verder?

Het dwingen van de één leidt tot terugtrekken bij de ander en omgekeerd. Als gevolg daarvan raakt de één steeds meer op dreef terwijl de ander steeds meer afhaakt. In plaats van elkaar te bereiken, wordt het onbegrip alleen maar groter. De dwinger kan uiteindelijk afhaken en zich ook gaan terugtrekken. Op dat moment is er helemaal geen mogelijkheid meer tot communiceren binnen de relatie.

Het herkennen van dit patroon kan eraan bijdragen dat je je gedrag verandert. Door jouw eigen rol te onderkennen en jezelf tot ander gedrag aan te zetten, kun je de communicatie met je partner weer op gang krijgen. Lukt dat niet, dan zullen de conflicten in je relatie steeds verder oplopen en zal een echtscheiding uiteindelijk misschien onvermijdelijk zijn.

Reactie plaatsen