Page content

Taakgerichte relatie: dwang en terugtrekgedrag

De taakgerichte relatie komt veel voor. De meest voorkomende manier van ruzie maken is dan ook die van het ‘dwang en terugtrekgedrag’. Deze vorm van ruziemaken spreekt voor zich. De een probeert iets te bereiken door te dwingen. Deze persoon is hiermee agressiever en meer assertief in handelen en spreken. De ander lijkt eigenlijk niets te willen en gedraagt zich passief (lees passief-agressief). Deze houding kan gericht zijn op het behouden van de status quo.

Dit ruziemodel zie je bij zogenaamde taakgerichte relaties. Veel stellen hebben een dergelijke relatie. Taken zijn verdeeld, dat is namelijk handig. Ieder weet wat er van hem of haar wordt verwacht. Jij werkt buitenshuis, ik zorg voor de kinderen. Jij zet de vuilnis buiten, ik doe de was. Wel zo duidelijk. Als taken zijn verdeeld hoef je hierover niet steeds te overleggen. Doordat overleg niet meer tot de routine behoort, ontstaat bij conflicten dwang en terugtrekgedrag. Dit gebeurt wanneer een van beide partners niet meer doet wat hij hoort te doen, als een van beide de toebedeelde taak niet meer uitvoert. Het dwingen van de één leidt tot terugtrekken bij de ander en omgekeerd.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken