Na scheiding verhuizen met kind

Na scheiding verhuizen met kind

Als ouders na een scheiding samen het gezag over de kinderen hebben, moeten zij belangrijke beslissingen over de kinderen samen nemen. Dat betekent dat als één van de ouders met de kinderen wil verhuizen, deze ouder hiervoor toestemming moet vragen aan de andere ouder. Als het om een verhuizing binnen de huidige woonplaats of binnen een beperkte afstand gaat, is dat doorgaans niet zo’n probleem. Maar als de verhuizende ouder ver(der) weg gaat wonen stuit het verzoek meestal op weerstand van de andere ouder.

Als de andere ouder geen toestemming geeft is het goed als ouders proberen er toch onderling uit te komen. Eventueel met behulp van een mediator. Blijft de toestemming nog steeds uit? Dan kan de ouder met verhuiswens niet verhuizen, in ieder geval niet met de kinderen.

Na scheiding verhuizen met kind, vervangende toestemming

Deze ouder kan de rechter wel om vervangende toestemming vragen. De rechter zal bij zo’n verzoek vooral rekening houden met de belangen van de kinderen. Maar ook de belangen en omstandigheden van beide ouders meenemen in de beslissing.

Of een verzoek om vervangende toestemming kans van slagen heeft hangt in de praktijk sterk af van de omstandigheden van het geval. Het moet in ieder geval goed worden onderbouwd en aan de volgende criteria voldoen.

Criteria verzoek vervangende toestemming

  • Er moet een noodzaak zijn om te verhuizen. Bijvoorbeeld als de verhuizende ouder wordt overgeplaatst voor zijn of haar werk. Of gaat inwonen bij een nieuwe partner, die voor zijn of haar werk moeilijk zelf kan verhuizen.
  • De verhuizende ouder moet alternatieven of maatregelen hebben geboden om de gevolgen van de verhuizing voor de kinderen en de andere ouder te compenseren of te verzachten. Denk hierbij aan het uitbreiden van de omgangsregeling van de andere ouder en/of een financiële compensatie van de extra kosten voor het brengen en halen van de kinderen.
  • De verhuizing moet goed zijn doordacht en voorbereid. Zo moet er zijn nagedacht over de verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van zorg. En over de omgangs- en contactmogelijkheden die er na de verhuizing nog mogelijk zijn.
  • De communicatie tussen de ouders moet goed zijn. Als de communicatie al slecht was en ouders gaan verder van elkaar af wonen is het risico aanwezig dat de verstandhouding slechter wordt. Dat is uiteraard niet in het belang van het kind.
  • Er moet rekening gehouden worden met de leeftijd en de mening van de kinderen.

Als de rechter het verzoek afwijst mogen de minderjarige kinderen niet verhuizen. De ouder met verhuiswens mag zelf wel verhuizen, maar alleen zonder de kinderen. Als deze ouder daarvoor kiest betekent dit dat de kinderen automatisch hun hoofdverblijfplaats bij de achterblijvende ouder krijgen.

Zonder toestemming toch verhuizen

Wanneer geen toestemming (of vervangende toestemming) is gevraagd en de andere ouder is verhuist, kun je via een advocaat de rechter verzoeken de andere ouder verplichten om terug te keren. Er zijn tal van voorbeelden waarbij iemand dus al lang en breed verhuisd is en dan toch de boel weer moet inpakken om terug te verhuizen. Dus bereid alles heel goed voor en wacht met daadwerkelijk verhuizen. Totdat je de toestemming, al dan niet via een gerechtelijke procedure, hebt verkregen.


Na scheiding verhuizen met kind

Reactie plaatsen