Page content

wat is co-ouderschap​?

Tegenwoordig zie je steeds vaker dat beide ouders tijdens de (huwelijkse) samenleving een belangrijk aandeel hebben in de zorgtaken. ‘De man die op zondag het vlees snijdt’ wordt steeds schaarser evenals ‘de echte huisvrouw’. Het is dan ook logisch dat je nu steeds meer ziet dat de zorg na de scheiding meer evenredig wordt gedeeld. Er wordt dan van co-ouderschap gesproken. Dit is geen juridisch begrip. Over het algemeen wordt hiermee bedoeld dat de zorg ongeveer gelijk over de ouders is gedeeld.

    Scheiden en uit elkaar gaan, wat komt er bij kijken en hoe regel je de zaken