Scheiden of uit elkaar gaan met samenlevingscontract
04 februari 2022 
3 min. leestijd

Scheiden of uit elkaar gaan met samenlevingscontract

Je hebt een tijd lang samengewoond en jullie besluiten op een zeker moment om uit elkaar te gaan. Er breekt dan een tijd aan waarin jullie allerlei zaken moeten regelen. Heb je een geregistreerd partnerschap of ben je getrouwd, dan hebben beide partijen zowel rechten als plichten naar elkaar toe.

Hebben jullie echter alleen een samenlevingscontract, dan zijn er minder plichten, maar heb je ook minder rechten. Je kunt er dan voor kiezen om buiten het contract om extra regelingen op te stellen.

Wat is een samenlevingsovereenkomst?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst die je samen aangaat en waarin je bepaalde afspraken vastlegt. Hierbij kun je denken aan de verdeling van de woonlasten en huishoudkosten, afspraken over de zorg van de kinderen en de bankrekeningen die je hebt. Maar je kunt ook laten opnemen hoe je alle spullen gaat verdelen als ieder zijn eigen weg gaat of wat er met eventueel vermogen gebeurt als een van jullie overlijdt.

Nu is de volgende vraag natuurlijk wat je moet doen als je het samenlevingscontract wilt ontbinden. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met de kinderen en de koopwoning die jullie hebben?

Hoe werkt het als je uit elkaar gaat met een samenlevingscontract?

Als je uit elkaar gaat en je hebt een samenlevingscontract dat je wilt beëindigen, hoef je hiervoor niet naar de notaris te gaan. Ook is hier geen procedure bij de rechtbank voor nodig. In het samenlevingscontract is vaak al afgesproken hoe je het kunt stopzetten.

De overeenkomst is geldig zolang je samenwoont en de ontbinding ervan is in principe vrij gemakkelijk. In de meeste samenlevingscontracten staat dat je de verbintenis per brief kunt opzeggen. In de brief geef je de datum aan per wanneer je de overeenkomst wilt beëindigen.

Na het ontbinden hebben jullie geen rechten en plichten meer naar elkaar toe, behalve de afspraken die je in de overeenkomst hebt laten opnemen.

Scheiden of uit elkaar gaan met samenlevingscontract

Wat is het verschil tussen scheiden met samenlevingscontract en onder huwelijkse voorwaarden

Een vraag die regelmatig voorbij komt is wat het verschil is tussen scheiden met een samenlevingscontract en scheiden onder huwelijkse voorwaarden. Als je gaat scheiden na een huwelijk heb je automatisch een aantal rechten en plichten naar je partner toe, zoals de verplichting om alimentatie te betalen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eventuele schulden. Ook heb je de plicht om elkaar te onderhouden en ben je elkaars erfgenaam.

Daarnaast zijn er eveneens regels voor de gemeenschappelijke bezittingen. Ga je scheiden en heb je een samenlevingscontract, dan heb je niet automatisch al deze rechten en plichten en geldt wat je samen hebt laten opnemen in het samenlevingscontract en de extra regelingen die jullie eventueel hebben opgesteld.

Uit elkaar gaan met samenlevingscontract en koophuis; hoe pak je dit aan?

Als je je relatie of huwelijk beëindigt, is een belangrijk punt natuurlijk wat er met het huis gebeurt dat jullie samen gekocht hebben. Gaan jullie het huis te koop aanbieden of blijft een van jullie erin wonen? Kies je ervoor om de woning te verkopen, dan verdeel je de opbrengst samen. Als er sprake is van overwaarde, wordt er naar de eigendomsverhouding gekeken en op basis daarvan vindt er een verdeling plaats.

Is er onderwaarde bij de verkoop van de woning, dan is er een restschuld die je samen verdeelt. Heb je in het samenlevingscontract afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst van de woning? Dan dien je deze uiteraard beiden na te komen. Besluit een van jullie om in het huis te blijven wonen, dan neemt degene die in het huis blijft de helft van de woning van de ander over. Je kunt dan het huis laten taxeren om erachter te komen hoeveel het waard is. De partner die in het huis blijft, neemt ook de hypotheekschuld over en betaalt de overwaarde aan de ander.

Scheiden of uit elkaar gaan met samenlevingscontract en de kinderen; hoe zit dat?

Heb je kinderen en ga je scheiden met een samenlevingscontract? Dan is dit natuurlijk extra vervelend. Je kunt samen een ouderschapsplan opstellen en ook blijf je samen verantwoordelijk voor de kinderen. Met dit plan heb je de mogelijkheid om afspraken te maken over de opvoedings- en verzorgingstaken van de kinderen en je kunt afspreken wie welke kosten op zich neemt. Je dient het ouderschapsplan in bij de rechtbank en vervolgens kan het contract ontbonden worden.

Je kunt eveneens een omgangsregeling treffen. Als de kinderen voor het grootste gedeelte van de tijd bij de moeder gaan wonen, is de vader verplicht alimentatie te betalen als tegemoetkoming in de kosten voor de kinderen. Gaan ze grotendeels bij hun vader wonen, dan betaalt de moeder alimentatie. Een andere optie is co-ouderschap. De kinderen verdelen hun tijd dan tussen beide ouders.

Bezittingen verdelen; hoe gaat dat in zijn werk?

Ook de gezamenlijke eigendommen moet je verdelen als je niet samen verder wilt. Het kan zijn dat jullie afspraken hebben gemaakt die zijn vastgelegd in het samenlevingscontract. Als dat niet zo is, kun je ervoor kiezen om alsnog afspraken te maken en deze vast te leggen in een notariële akte bij de notaris. Ook voor de verdeling van schulden kun je meestal terugvallen op datgene wat in het samenlevingscontract is opgenomen.

Zijn er schulden, dan neemt ieder de helft daarvan op zich of een van tweeën betaalt de schuld waarna de ander de helft teruggeeft.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen