Hoeveel kilometers mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen na de scheiding?
28 maart 2023 
3 min. leestijd

Hoeveel kilometers mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen na de scheiding?

Na een scheiding komt het vaak voor dat één van de ouders wil gaan verhuizen naar een andere stad of dorp in Nederland. Dit zorgt voor veranderingen in het leven van het kind, maar het kan ook lastig zijn voor de andere ouder. Er zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het brengen en ophalen van de kinderen.

In geval van co-ouderschap zouden de kinderen constant moeten verhuizen en hoe zit het met school en sportverenigingen? Hoeveel kilometers mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen na een scheiding is dan ook een vraag dat vaak gesteld wordt. In dit blog kun je er meer over lezen.

Hoe ver mogen beide ouders uit elkaar wonen?

Er wordt wel eens gezegd dat gescheiden ouders niet verder dan een bepaalde afstand van elkaar mogen wonen, maar officieel bestaat er geen maximumafstand. Het is echter wel zo dat een ouder toestemming nodig heeft van de andere ouders als hij of zij verder wil gaan wonen. In dat geval worden de belangen van beide ouders en de kinderen overwogen. Deze regel gaat op als de ouders gescheiden zijn met gezamenlijk gezag over de kinderen.

Wat als je wel echt verder weg wilt wonen?

Ben jij gescheiden, heb je gezamenlijk gezag over de kinderen en wil je verder gaan wonen? Dan heb je daarvoor toestemming nodig van jouw ex-partner. Het heeft namelijk altijd gevolgen voor jouw kinderen en jouw ex-partner. Ze zullen meer reistijd kwijt zijn en de kinderen kunnen niet naar hun vriendjes of naar hun club of vereniging. Dit zijn slechts enkele gevolgen.

Bovendien is jouw ex-partner verder verwijderd van de kinderen, dit is vaak een reden om geen toestemming hiervoor te geven.

Hoeveel kilometers mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen na de scheiding?

Hoe beoordeelt een rechter?

Wil je echt verder weg gaan wonen, maar geeft jouw ex-partner geen toestemming? Dan zou je de toestemming via de rechter kunnen verkrijgen. Deze zal echter geen beslissing nemen op basis van kilometers. De rechter zal de zaak inhoudelijk overwegen. In het ene geval kan 40 kilometer geaccepteerd worden, in een ander geval vindt een rechter 10 kilometer te ver. De beslissing is afhankelijk per geval, omstandigheden en belangen van betrokkenen.

Hebben gescheiden ouders gezamenlijk gezag en wil één van de ouders verhuizen? Dan moet de ander toestemming geven. Er wordt daarom altijd een belangenafweging gemaakt door de rechter. Is er sprake van een omgangsregeling, co-ouderschap of draagt één van de ouders volledige zorg en opvoeding van de kinderen? Dit zijn allemaal omstandigheden die bijdragen in de beslissing.

De Raad voor Kinderbescherming zal naar de zaak kijken op verzoek van de rechtbank. Het komt dan met een adviesrapport waarin de belangen van het kind of de kinderen meegenomen worden. Verschillende zaken spelen hierbij een rol: De leeftijd van het kind, zijn of haar hechting aan de omgeving en vriendjes en vriendinnetjes en de scholing.

Ook het belang van de verhuizende ouder speelt natuurlijk een rol. Het advies van de Raad wordt meestal door de rechtbank overgenomen, maar dat is niet standaard het geval. De beide ouders krijgen altijd de mogelijkheid om hun mening te uiten onder bijstand van hun advocaat.

Wat te doen als ex-partner verhuist zonder toestemming?

Verhuist jouw ex-partner toch, zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven? Je hoeft dit niet te accepteren, zeker niet als dit veel gevolgen heeft voor jou. Je kunt hiermee naar de rechter. Of je werkelijk mag verhuizen hangt af van een aantal overwegingen:

Uit de rechtspraak blijkt dat onder meer de volgende omstandigheden een rol spelen bij een definitief besluit:

  1. Het recht en belang voor de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om zijn of haar leven opnieuw in te richten;
  2. De noodzaak om te verhuizen;
  3. De door de verhuizende ouder geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige en de andere ouder te verzachten en/of te compenseren;
  4. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  5. De mate waarin partijen in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  6. De rechten van de andere ouder en de minderjarige op contact met elkaar in hun vertrouwde omgeving;
  7. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  8. De extra kosten van de omgang na de verhuizing;
  9. De belangen van de minderjarige, zijn leeftijd en de mate waarin hij geworteld is in zijn omgeving of juist gewend is aan verhuizingen.

Conclusie

Hoeveel kilometers mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen na de scheiding? Er bestaat geen officiële afstand in kilometers. Bij gezamenlijk gezag zal een ouder die wil verhuizen altijd toestemming moeten vragen aan de andere ouder. Gaat hij of zij toch verhuizen zonder toestemming?

Dan kan een gerechtelijke procedure gestart worden. De rechter kan ook geraadpleegd worden als jij wil verhuizen zonder toestemming van jouw ex-partner. Er zal in beide gevallen gekeken worden naar de belangen van alle betrokkenen.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Osman
Door

Osman

op 12 Jan 2024

Beste Köller Ik ben drie jaar geleiden gescheiden, ik woon in Utrecht en mn ex in Arnhem met mn kind. Ik ga al drie jaar ieder week zelf heen en weer om mn kind ophalen en te brengen. Is het mogelijk dat de taak verdeelt kan worden.

Reactie plaatsen