Kun je co-ouderschap beëindigen?
07 juli 2023 
3 min. leestijd

Kun je co-ouderschap beëindigen?

Heb jij met met je ex-partner hebt gekozen voor co-ouderschap voor de kinderen en vraag jij je af of een co-ouderschap beëindigd kan worden?

Je kunt een co-ouderschap niet zomaar beëindigen. De afspraken die je hierover hebt gemaakt zijn tijdens je scheiding namelijk vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit kan niet zomaar veranderd worden. Het beëindigen van co-ouderschap is alleen mogelijk als zowel jij en je ex-partner hier achter staan. Is dit niet het geval, dan kan het zijn dat er een rechter aan te pas moet komen.

Gelukkig kan dit in veel gevallen worden voorkomen als er mediation ingeschakeld wordt.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap houdt in dat ouders na de scheiding de zorg en opvoeding van de kinderen gezamenlijk uitvoeren. Ook de kosten worden gedeeld. De kinderen blijven afwisselend bij de ene en de andere ouder. Het belang van het kind staat altijd voorop. In de praktijk komt co-ouderschap vooral voor bij oudere kinderen, jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om te lang gescheiden te zijn van een ouder. Een co-ouderschap kan alleen succesvol zijn als de ouders het na de scheiding nog goed met elkaar kunnen vinden.

Redenen om co-ouderschap te beëindigen

Een co-ouderschap kan nooit eenzijdig worden beëindigd; beide partijen moeten het erover eens zijn. Is dit niet het geval, dan kan het nodig zijn om een rechter in te schakelen. Er kunnen verschillende redenen zijn om een co-ouderschap te beëindigen, bijvoorbeeld als één van de ouders gaat/wil verhuizen. In dit geval kan het co-ouderschap omgezet worden in een omgangsregeling.

De meest voorkomende reden om te stoppen met het co-ouderschap is het niet nakomen van afspraken door de ouder(s). Andere redenen kunnen zijn:

  • Het kind wil geen co-ouderschap meer;
  • Eén van beide ouders gaat verhuizen;
  • Er overlijdt een ouder;
  • Jullie gaan weer samenwonen.

Kun je co-ouderschap beëindigen?

Kun je co-ouderschap zomaar beëindigen?

In de wet staat dat je als ouders samen het gezag hebt over je minderjarige kinderen. Je kunt om deze reden niet zomaar een ouder buiten spel zetten. Een co-ouderschap kan dus nooit eenzijdig worden beëindigd.

Je mag niet verhuizen zonder de toestemming van de andere ouder en je mag ook niet zomaar de co-ouderschapsregeling aanpassen. Alles dient in overleg te gaan met de andere ouder. Als de kinderen ouder worden krijgen ze zelf ook inspraak in de omgangsregeling. Bij het vastleggen van het co-ouderschap is er rekening gehouden met je woonplaats, je werk, de zorg- en opvoedingstaken en de financiën van de kinderen. Dit kun je dus niet zomaar (eenzijdig) beëindigen.

Daarnaast moet je een hele goede reden hebben om het co-ouderschap stop te zetten. Het belang van de kinderen en de andere ouder mag hierbij niet worden vergeten. Het stoppen van co-ouderschap mag nooit vanuit boosheid of een andere emotionele reactie gebeuren. Ook een nieuwe partner is geen reden om te stoppen met een co-ouderschap.

Wat zijn de voorwaarden van het beëindigen van co-ouderschap?

Een co-ouderschap kan alleen worden beëindigd als beide ouders hier achter staan. In dat geval wordt er een omgangsregeling opgesteld, wat vastgelegd wordt in het ouderschapsplan. Is één van de ouders het hier niet mee eens, dan kan degene die het wil hiermee naar de rechter stappen. Er moet dan wel een hele goede reden zijn, bijvoorbeeld dat de andere ouder gemaakte afspraken niet nakomt. Hier moet ook bewijs van zijn.

Van ouderschapsplan naar omgangsregeling

Kinderen hebben altijd het recht om hun ouders te blijven zien en andersom. Een co-ouderschap dat wordt beëindigd wordt om deze reden omgezet in een omgangsregeling. Heb je nog goed contact met je ex-partner, dan kunnen jullie samen overleggen wat er aangepast moet worden. De nieuwe afspraken worden vervolgens op papier gezet en in tweevoud door jullie beiden ondertekend. De wijziging hoeft in dit geval niet door de rechter worden gedaan.

Wat komt er in de omgangsregeling te staan?

In de omgangsregeling komen belangrijke zaken te staan, zoals de hoofdverblijfplaats van het kind, wanneer het kind bij welke ouder is, etc. Ook wordt er in de omgangsregeling vastgelegd hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden en wanneer de nieuwe omgangsregeling ingaat.

Als jullie het samen niet eens kunnen worden over de omgangsregeling, dan is het verstandig om een mediator in te schakelen. Een mediator houdt rekening met de belangen van alle partijen en zorgt ervoor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen