Wat als jij of je ex afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt?
08 december 2022 
2 min. leestijd

Wat als jij of je ex afspraken uit het ouderschapsplan niet nakomt?

Of jullie nu getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonend het gezamenlijk gezag over de kinderen hebben: als je uit elkaar gaat, moet je goede afspraken maken over hoe het verder gaat. Volgens de wet ben je verplicht om samen een ouderschapsplan te maken als je minderjarige kinderen hebt.

In dit blog leg ik je uit wat het ouderschapsplan inhoudt. Ook vertel ik je welke stappen je kunt nemen als je (ex-)partner zich niet houdt aan het ouderschapsplan en welke juridische consequenties dit kan hebben.

Wat is het ouderschapsplan? 

In het ouderschapsplan leg je samen vast hoe je de zorg en de opvoeding vorm gaat geven: de zorgregeling en de omgangsregeling. Ook staan er afspraken in over de informatie-uitwisseling met betrekking tot de kinderen, hoe jullie besluiten zullen nemen over belangrijke onderwerpen en over de alimentatie

Jullie moeten de kinderen betrekken bij afspraken die over henzelf gaan. Het is belangrijk om dit soort zaken juridisch op papier te zetten, zodat jullie allebei op een prettige manier verder kunnen met jullie leven.

Je (ex-)partner komt afspraken niet na: wat nu?

Je (ex-)partner komt afspraken niet na: wat nu? 

Jullie zijn in het ouderschapsplan duidelijke afspraken overeengekomen, maar de kans bestaat dat deze in de praktijk niet altijd worden nageleefd. Dit is natuurlijk niet wenselijk voor jou en ook niet voor jullie kinderen.

Hoe kun je dit het beste aanpakken?

De eerste stap is om de dialoog aan te gaan met je (ex-)partner, waarbij je hem of haar attendeert op de afspraken die jullie hebben gemaakt. Misschien kan je (ex-)partner uitleggen waarom hij of zij bepaalde delen uit het ouderschapsplan niet naleeft.

Als praten geen effect heeft en afspraken vaker worden genegeerd, kun je kiezen voor mediation. Een mediator is een onpartijdige professional zonder belangen. De mediator kijkt samen met jullie welke behoeftes er zijn en hoe jullie op basis hiervan een nieuwe regeling kunnen treffen.

Als samen om de tafel zitten geen optie meer is, kun je ook een familierechtadvocaat inschakelen. De advocaat kies wél partij en gaat voor jouw belangen, waarbij het welzijn van de kinderen natuurlijk een grote rol speelt.

Wat zijn de gevolgen als je het ouderschapsplan niet nakomt? 

De eerste stap is, zoals gezegd, proberen om samen met je (ex-)partner opnieuw tot overeenstemming te komen. Dit kan al dan niet onder begeleiding van een mediator. Als je de regelingen uit het ouderschapsplan vaker in de wind slaat en jullie allebei geen water bij de wijn willen doen, kan je (ex-)partner juridische hulp inroepen. 

Hierbij kan het zo ver komen dat je een boete opgelegd krijgt door de rechter voor ieder keer dat je weigert om aan het ouderschapsplan te voldoen. In het uiterste geval kan een rechter zelfs besluiten dat het kind bij je (ex-)partner gaat wonen.

Heb je een goede reden om je niet meer te houden aan het ouderschapsplan, dan is het mogelijk het ouderschapsplan te laten wijzigen. Misschien is je financiële situatie veranderd en moet je nieuwe afspraken maken over alimentatie.

Maar wat doe je als je (ex-)partner daar niet aan mee wil werken? Als samen tot een nieuw compromis komen niet lukt, kan je advocaat de nieuwe afspraken via de rechter laten afdwingen. Het is dan aan de rechter om de nieuwe regelingen toe te wijzen, af te wijzen of gedeeltelijk toe te wijzen.

Conclusie

Natuurlijk streef je ernaar om een scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het ouderschapsplan kan doorgaans al veel rust geven voor beide partijen en de kinderen. 

Een mediator inschakelen die bemiddelt kan ook van grote waarde zijn om tot overeenstemming te komen en jullie gedeeld ouderschap zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. De hulp inroepen van een advocaat is een laatste redmiddel, maar soms uiteindelijk ook de enige optie. 

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen