Recht op alimentatie na scheiding

Recht op alimentatie na scheiding

Als jullie gaan scheiden of het geregistreerd partnerschap beëindigen moeten jullie ook nadenken over partneralimentatie en/of kinderalimentatie.

Partneralimentatie

Heb je na jullie scheiding onvoldoende inkomen om in je levensonderhoud te voorzien? En kan je ook in redelijkheid niet aan voldoende inkomen komen? Dan heb je recht op partneralimentatie (jij bent dan de alimentatiegerechtigde). Je ex-partner (de alimentatieplichtige) moet deze partneralimentatie betalen. 

Hoogte partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt gebaseerd op:

 • de levensstandaard tijdens jullie huwelijk 
 • jouw behoefte
 • je eigen verdiencapaciteit v 
 • de draagkracht van je ex-partner

Als deze omstandigheden wijzigen kan de hoogte van de alimentatie door de rechtbank worden gewijzigd.

Alimentatieduur

Heeft jullie huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de alimentatieduur maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk. 

Zijn er tijdens jullie huwelijk wel kinderen geboren, of heeft jullie huwelijk langer dan vijf jaar geduurd? Dan is de alimentatieduur in principe twaalf jaar. Onder bepaalde (zeer zware) voorwaarden kan je aan het einde van deze eerste periode de rechtbank vragen om de alimentatieperiode te verlengen.

Beëindiging alimentatie

Alimentatie stopt als:

 • Een van jullie komt te overlijden;
 • Jij op enig moment volledig in je eigen levensonderhoud kan voorzien;
 • Jij met iemand gaat samenleven ‘als ware je getrouwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan’;
 • Je ex-partner geen draagkracht (meer) heeft om de alimentatie te betalen;
 • Het einde van de alimentatieperiode is bereikt en je geen verlenging hebt aangevraagd.

Kinderalimentatie 

Als ouders zijn jullie volgens de wet verplicht om naar draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van jullie minderjarige kinderen. Na de scheiding zal vaak een van jullie kinderalimentatie aan de ander moeten betalen. Wie dat is hangt af van jullie draagkracht. Ook als jullie evenveel tijd met jullie kind(eren) doorbrengen kan er nog steeds een alimentatieplicht bestaan. 

Hoogte kinderalimentatie

De berekening van de hoogte van de kinderalimentatie is gebaseerd op de zogenaamde Tremanormen. Daarbij wordt gekeken wat de financiële behoefte van jullie kind(eren) is. Dit wordt gebaseerd op:

 • de leeftijd van het kind
 • het aantal kinderen in het gezin 
 • de levensstandaard tijdens jullie huwelijk 

Vervolgens wordt berekend hoe dit bedrag moet worden verdeeld tussen jou en je ex-partner.

Het bedrag van de kinderalimentatie kan worden gewijzigd als de omstandigheden zijn gewijzigd of als de oorspronkelijke beslissing van de rechtbank was gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie.

Alimentatieduur

Vanaf 18 jaar ontvangen kinderen de kinderalimentatie rechtstreeks op hun eigen rekening. Zij houden hier in principe tot hun 21e jaar recht op, tenzij zij zelf een betaalde fulltime baan hebben.

Reactie plaatsen