Heb je recht op een deel van de erfenis van je ex na je scheiding?

Heb je recht op een deel van de erfenis van je ex na je scheiding?

Als je al bent gescheiden heb je in principe geen recht meer op (een deel van) de erfenis die je ex-partner ontvangt. De gemeenschap van goederen is namelijk door de scheiding geëindigd. Alles wat jullie daarna ontvangen én alle schulden die jullie daarna maken, zijn dus ook van jullie afzonderlijk.

Hebben jullie daar in het echtscheidingsconvenant andere afspraken over gemaakt? Dan kan je wel aanspraak maken op een deel van de erfenis. 

Er is nog een uitzondering. Is een van de ouders tijdens jullie huwelijk overleden en de andere na de scheiding? Dan heb je dus in principe geen recht op de erfenis van de langstlevende ouder. Maar mogelijk heb je wel recht op een deel van de erfenis van de ouder die nog tijdens jullie huwelijk overleed. Je ex-partner kreeg destijds waarschijnlijk geen erfenis, maar een vordering op de langstlevende ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder moet deze vordering ingelost worden. Aangezien die vordering destijds in jullie gemeenschap viel heb jij in principe recht op de helft van die vordering. Dit is alleen anders als je ex-schoonouders iets anders hadden bepaald in hun testament.

Erven tijdens de echtscheidingsprocedure

Een echtscheidingsprocedure loopt totdat de echtscheidingsbeschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven. Pas op dat moment wordt de gemeenschap van goederen definitief beëindigd. Erft je ex-partner tijdens de echtscheidingsprocedure? Dan valt deze in de gemeenschap en kan je daar dus aanspraak op maken

Testament

Meestal hebben erflaters in hun testament bepaald wat er met hun erfenis moet gebeuren. Zo kunnen zij bepalen dat de ex-partner ook iets uit de erfenis ontvangt.

Hebben de erflaters een zogenaamde harde uitsluitingsclausule in hun testament opgenomen? Dan kan je nergens aanspraak op maken, ook niet als je nog getrouwd bent of tijdens de echtscheidingsprocedure.

Hebben zij een zogenaamde zachte uitsluitingsclausule in hun testament opgenomen?  Dan kan je alleen na je scheiding nergens aanspraak op maken.

Reactie plaatsen