Rechten en plichten bij scheiding

Rechten en plichten bij scheiding

Bij een echtscheiding komt veel kijken. Waarschijnlijk zit je met veel vragen. Wat gaat er allemaal veranderen? Kan je na de scheiding nog wel rondkomen? Heb je misschien recht op alimentatie? Hoe gaan jullie de zorg voor de kinderen verdelen? En hoe zit het met je achternaam? Hieronder lees je alvast iets meer over je rechten en plichten bij een scheiding.

Gemeenschap van goederen

Hebben jullie voor of tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden laten opstellen? Dan zijn jullie in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Bij een algehele gemeenschap van goederen zijn al jullie bezittingen en schulden, ook van vóór het huwelijk, van jullie samen. Jullie zullen deze dus, uitzonderingen daargelaten, 50/50 moeten verdelen.

Ouderschapsplan

Als jullie minderjarige kinderen hebben zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Dit geldt zowel voor gehuwde ouders en ouders met een geregistreerd partnerschap, als voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. In een ouderschapsplan leg je vast hoe jullie na de scheiding de uitoefening van het ouderschap gaan regelen.

De rechter toetst het ouderschapsplan en overlegt daarover met jullie kinderen (van 12 jaar en ouder). Maken jullie geen ouderschapsplan? Dan spreekt de rechter de echtscheiding niet uit. Dat is alleen anders als het voor jullie redelijkerwijs niet mogelijk was om een ouderschap te overleggen.

Gezag

Als jullie kinderen binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren hebben jullie automatisch samen het ouderlijk gezag. Dit is een wettelijk recht om de kinderen samen op te voeden en te verzorgen. Dit betekent dat jullie belangrijke beslissingen over de kinderen, bijvoorbeeld over een medische behandeling of een schoolkeuze, samen moeten nemen. Na een scheiding verandert er in principe niets aan dat recht. Jullie zullen belangrijke beslissingen over de kinderen dus samen moeten blijven nemen.

Omgang

Je hebt het recht op en de plicht tot omgang met je kind. Kinderen hebben namelijk omgangsrecht (recht op contact) met beide ouders en degenen die ‘in nauwe persoonlijke betrekking met hen staan’. Dit betekent dus dat zij niet alleen recht hebben op contact met jou en je ex-partner, maar ook met opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes en nichtjes van jou en je ex-partner.

Alimentatie

Als een van jullie na de scheiding niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien, kan diegene recht hebben op partneralimentatie. De ander is dan verplicht die alimentatie te betalen.

Na de scheiding kan je je eigen achternaam weer gaan gebruiken, maar dat is niet verplicht. Als je de naam al gebruikte mag je dus de achternaam van je ex-partner blijven gebruiken. Het maakt daarbij niet uit of je alleen die achternaam gebruikt of de achternaam van je ex-partner voor of achter je eigen achternaam zet. Hiervoor heb je geen toestemming nodig, het is een wettelijk recht. Je ex-partner kan wel de rechter vragen het te verbieden, maar moet daarvoor zwaarwegende redenen aanvoeren. Als je ex-partner gaat hertrouwen vervalt je recht en moet je je eigen achternaam weer gaan gebruiken.

Reactie plaatsen