Mag je een omgangsregeling weigeren bij scheiding?
12 januari 2023 
3 min. leestijd

Mag je een omgangsregeling weigeren bij scheiding?

Ook na een scheiding hebben ouders het recht om hun kind(eren) te zien. Toch kunnen er bepaalde situaties zijn waarin de rechter een ouder het recht op omgang kan ontzeggen. In welke gevallen dit van toepassing is leg ik uit in dit artikel.

Omgang kinderen na de scheiding

Wanneer je getrouwd bent is het vanzelfsprekend dat een kind allebei zijn ouders ziet, jullie wonen immers allemaal in hetzelfde huis. Na een scheiding wordt het helaas allemaal anders. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een kind zijn ouders ziet, hier moeten afspraken over gemaakt worden. 

Zo moeten er afspraken worden gemaakt over bij wie het kind gaat wonen en hoe vaak het kind de andere ouder ziet. Deze afspraken worden vastgelegd in een omgangsregeling. Staan jullie op goede voet met elkaar, dan kunnen jullie dit zelf beslissen, maar als dit niet het geval is, dan zal een rechter hierover beslissen. Een omgangsregeling kan tussentijds wel aangepast worden.

Veranderen omgangsregeling

Er kunnen meerdere situaties zijn waarin een rechter de omgangsregeling bepaalt of wijzigt. Is het jullie tijdens de scheiding gelukt om samen een omgangsregeling op te stellen, maar komen jullie er na verloop van tijd achter dat het voor één van de ouders niet werkt? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het kind bij de moeder gaat wonen en om het weekend naar de vader gaat. 

De vader merkt na een tijdje dat hij zijn kind heel erg mist en dat die twee weekend per maand niet genoeg voor hem zijn. Nu kunnen jullie samen om de tafel gaan zitten om een nieuwe omgangsregeling op te stellen. Komen jullie er wederom samen uit, dan is er geen probleem. Lukt dit niet, dan is het zinvol om een mediator in te schakelen. Deze kan samen met jullie tot een nieuwe oplossing komen. Lukt dit ook niet, dan is de volgende stap de rechter.

Mag je een omgangsregeling weigeren bij scheiding?

Wanneer zal een rechter omgang ontzeggen?

Soms komt het voor dat één van de ouders niet langer kan zorgen voor het kind na de scheiding. De rechter kan in dit geval bepalen dat de ouder voor een bepaalde tijd of onbepaalde tijd geen recht heeft om omgang met het kind. Natuurlijk is deze maatregel zeer heftig, voor zowel de ouder als het kind. Er zijn dan ook maar een paar gronden waarop een rechter dit besluit zal nemen.

De omgang levert ernstig nadeel op voor de lichamelijke of mentale ontwikkeling van het kind

Is er sprake van een vechtscheiding en wordt het kind hierbij ingezet als pressiemiddel? Laat de ene ouder zich voortdurend negatief uit over de andere ouder? Dit kunnen redenen voor de rechter zijn om omgang te ontzeggen. Het kind mag namelijk nooit een machteloze speelbal zijn tussen twee ouders die vechten. 

Dit zal op termijn grote gevolgen hebben voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling van het kind. De rechter zal niet zomaar het recht op omgang ontzeggen; de situatie moet dan wel zeer ernstig zijn.

De ouder is ongeschikt of niet in staat tot omgang

Wanneer één van de ouders gedrag vertoont dat gevaarlijk kan zijn voor het kind, dan zal de rechter ook omgang ontzeggen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er drugs of drank in het spel is, of wanneer het kind wordt meegenomen naar gevaarlijke of kindonvriendelijke plekken.

Het kind wil zelf geen omgang met de ouder

Een kind van 12 jaar of ouder mag niet zelf bepalen bij welke ouder hij gaat wonen, maar hij heeft wel inspraak. Als het kind duidelijk aan kan geven waarom hij niet bij een bepaalde ouder wil wonen of niet met een bepaalde ouder om wil gaan, dan weegt de rechter deze bezwaren mee in de beslissing over het al dan niet ontzeggen van de omgang.

Andere redenen

Naast bovengenoemde voorbeelden kunnen er ook nog andere redenen zijn om een ouder het recht op omgang met zijn of haar kind te ontzeggen. Heeft het kind bijvoorbeeld last van de omgang met één van beide ouders, maar valt het niet onder ‘ernstig lichamelijk of geestelijk nadeel’? Als de rechter van mening is dat het beter is voor het kind om geen omgang te hebben met de ouder, dan zal hij hiervoor deze grond gebruiken.

Gerelateerde informatie

In de kennisbank op mijn website vind je tientallen handige blogs en artikelen.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen