Scheiden van tafel en bed. Wat doen we met de hypotheek?

Scheiden van tafel en bed. Wat doen we met de hypotheek?

Scheiden van tafel en bed is een bijzondere vorm van scheiden. Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk volgens de wet in stand, maar gaan de ex-partners wel gescheiden wonen.

De procedure voor een scheiding van tafel en bed verloopt vrijwel hetzelfde als de procedure van een ‘normale’ scheiding. Gaan jullie van tafel en bed scheiden? Dan is, net als bij een ‘normale’ scheiding, een gang naar de rechter verplicht. Net als bij een normale scheiding moeten jullie de boedel verdelen. Na een scheiding van tafel en bed hebben jullie dus geen gezamenlijke bezittingen meer. Dat betekent dat jullie afspraken over de woning, en dus de hypotheek, zullen moeten maken.

Hypotheek en verdeling huis

Als een van jullie eigenaar is van het huis en jullie niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd hoeven jullie geen afspraken te maken. De partner die al eigenaar was, kan dan in het huis blijven wonen. Als jullie huwelijkse voorwaarden hebben, waarin jullie speciale afspraken hebben gemaakt over het huis, dan zijn deze afspraken van toepassing. Zijn jullie allebei eigenaar van de woning? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.

Jullie kunnen ervoor kiezen het huis te verkopen, bijvoorbeeld omdat jullie allebei de hypotheek niet alleen kunnen betalen. Als één van jullie dat wel kan, of  als jullie dat allebei kunnen en goede afspraken weten te maken, kan één van jullie in het huis blijven wonen. Diegene moet dan wel de bestaande hypotheek overnemen, of een nieuwe hypotheek afsluiten. Daarbij moeten jullie rekening houden met de over- of onderwaarde van het huis. Die zal tussen jullie verdeeld moeten worden.

Het overnemen of oversluiten van een bestaande hypotheek is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Tot het zover is blijven jullie allebei aansprakelijk voor de bestaande hypotheek. Dat betekent dat ook degene die niet meer in het huis woont door de bank kan worden aangesproken voor het betalen van de maandlasten.

Reactie plaatsen