Mediation proces, hoe gaat dat?

Mediation is een zorgvuldig traject. Om het in goede banen te leiden doorloopt de betere mediator het mediation proces, met zijn cliënten, in vier fases:

Fase 1 van het mediation proces

Om zicht te krijgen op de werkelijke belangen moet de mediator informatie krijgen over het hoe en waarom van de scheiding. De mediator stelt vragen over het begin van de relatie, hoe de communicatie was en is, over wie voor de scheiding heeft ‘gekozen’ en hoe de ‘scheidingsmelding’ is gegaan. Het is voor het verwerkingsproces belangrijk om te weten waarom er gescheiden gaat worden. Er wordt dus redelijk uitgebreid aandacht besteed aan de ontbinding van de emotionele kant van het huwelijk.

Fase 2 van het mediation proces

Vervolgens wordt, als er kinderen zijn, veel aandacht besteed aan het verwerkingsproces van de kinderen. Hoe vertel je het de kinderen? Hoe zag de zorgregeling eruit toen alles nog okay was? Hoe gaat het nu? Hoe willen jullie het in de toekomst? Hoe gaat de zorgregeling er werkelijk uit zien? Hoe krijgen het ouderschapsplan en zorgmodel vorm?

Fase 3 van het mediation proces

Dan komen de meer zakelijke afspraken en het onderhandelen hierover op basis van de werkelijke belangen.

Dit wordt in een aantal gesprekken besproken. Van elke bespreking wordt een verslag gemaakt. In de verschillende verslagen geeft de mediator afspraken over de genoemde gevolgen van de echtscheiding weer.

fase 4 van het mediation proces

Deze afspraken gelden pas wanneer het convenant tot stand is gekomen. Dit is alleen anders als dit uitdrukkelijk wordt afgesproken. Op basis van de afspraken wordt het convenant opgesteld. Wanneer het gereed is, wordt het echtscheidingsverzoek ingediend bij de rechtbank. Aan dit echtscheidingsverzoek wordt het convenant gehecht. De advocaat verzoekt de rechtbank het convenant op te nemen in de beschikking met betrekking tot de echtscheiding. Ook bij een echtscheidingsbemiddeling hebben kinderen van 12 jaar en ouder hoorrecht zoals bij een procedure op tegenspraak.

Het mediation proces is dus een met zorg opgebouwd traject om tot een zo duurzaam mogelijk resultaat te komen

Duur mediation

Het gemiddelde aantal afspraken dat nodig is om tot een convenant te komen is twee á drie. In eenvoudige zaken kan met één gesprek worden volstaan. In meer complexe zaken zijn soms meerdere gesprekken nodig. De duur van de mediation is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van partijen en uiteraard op de inhoud van de te regelen zaken.

Reactie plaatsen