Regels bij mediation?

In het kader van de bemiddeling dienen de partners open te kunnen praten over hun werkelijke belangen. Daarom is van belang dat er een aantal regels bij mediation zijn, mediationspelregels.

Vertrouwelijkheid

Voorafgaand aan de bemiddeling wordt afgesproken dat alles wat tijdens de bemiddeling wordt uitgewisseld vertrouwelijk wordt behandeld. Ook de verslagen zijn in beginsel vertrouwelijk. Om dit te waarborgen en om de mediationspelregels van de mediation vast te leggen, wordt voor de bemiddeling start, de ‘bemiddelingsovereenkomst’ getekend. Dit is een overeenkomst tussen beide partners en de mediator. In deze overeenkomst liggen ieders rechten en plichten vast.

Eerlijk en open

Naast de vertrouwelijkheid is voor een succesvolle mediation ook nodig dat beide partijen zich vrij voelen om eerlijk en open te praten over hun werkelijke belangen, wensen en waarden. Pas als partijen zicht hebben op hun werkelijke wensen (vaak voortvloeiende uit hun waarden) kan een optimale regeling worden bereikt. Ik als mediator kan jullie het beste helpen wanneer alle kaarten op tafel worden gelegd.

Neutraal en onpartijdig

De neutrale mediator begeleidt de partners om op basis van hun werkelijke belangen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor beide partijen. De mediator is neutraal en onpartijdig. Om de onpartijdigheid te waarborgen, kan de mediator, als de mediation mislukt niet meer voor één van de partijen blijven optreden.

Inschrijving huwelijksregister

Door de rechterlijke bevestiging verkrijgt het convenant de status van executoriale titel, hetgeen inhoudt dat de afspraken hierin dan bijvoorbeeld via de deurwaarder afdwingbaar zijn. Het convenant krijgt dan de status van een rechterlijke beslissing. De echtscheiding dient net zoals bij een eenzijdig verzoek te worden ingeschreven in het huwelijksregister. Pas dan is de echtscheiding een feit.

Regels bij mediation op een rijtje

  • alles dat wordt besproken is vertrouwelijk
  • de verslagen zijn in beginsel vertrouwelijk
  • de mediator is neutraal
  • de mediator is onpartijdig

Regels bij mediation zijn er om een aantal cruciale onderdelen van de mediation te waarborgen. Zonder deze regels te aanvaarden is mediation niet mogelijk.
Reactie plaatsen