Een uitkering aanvragen na een scheiding

Een uitkering aanvragen na een scheiding

Als je net gescheiden bent, is je inkomenssituatie waarschijnlijk flink veranderd. Niet alleen moet je zelf je eigen woonruimte en de kosten van je levensonderhoud betalen, ook moet je bijdragen aan de kosten voor de verzorging van je kinderen. Wellicht heb je na je scheiding recht op alimentatie (partneralimentatie of kinderalimentatie), maar als dat niet zo (veel) is en je (nog) geen werk hebt is het ook belangrijk om na te gaan of je recht hebt op een uitkering. Je advocaat kan je hier bij helpen.

Bijstand

Wellicht kom je na je scheiding in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Een bijstandsuitkering is bedoeld voor mensen die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud en geen recht hebben op een andere regeling of uitkering. Om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je mag niet teveel vermogen (spaargeld of een eigen woning) hebben.
  • Je moet solliciteren.
  • Als je gaat samenwonen met een nieuwe partner die wel inkomen heeft, moet je dat doorgeven. Heeft deze nieuwe partner voldoende inkomen? Dan vervalt je recht op een uitkering.

Je vraagt een bijstandsuitkering aan bij de gemeente. Dit kan in principe pas op het moment dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Daarbij moet je aantonen dat je ex-partner geen of onvoldoende partner- of kinderalimentatie kan betalen. 

Als je recht hebt op een bijstandsuitkering ontvang je het geld van de gemeente. De gemeente doet ook zelf onderzoek naar de alimentatie. Als de gemeente van mening is dat de partneralimentatie te laag is, zullen zij een deel van de uitkering verhalen op je ex-partner.

Een uitkering aanvragen na een scheiding

Bijstand tijdens de echtscheidingsprocedure

Een echtscheidingsprocedure kan soms lang duren. Daarom kan je in sommige gemeenten, ook als de scheiding nog loopt, al een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan dan als je duurzaam gescheiden leeft (dus niet meer in hetzelfde huis woont). Soms zal je de bijstand ontvangen in de vorm van een lening, bijvoorbeeld als de verwachting is dat je na het afronden van de scheiding vermogen uit de boedel zal ontvangen.

Toeslagen

Als je gaat scheiden is het ook om zo snel mogelijk na te gaan of je na je scheiding toeslagen kunt aanvragen.

Reactie plaatsen