Ouderlijk gezag aanvragen na scheiding

Ouderlijk gezag aanvragen na scheiding

Als jullie kinderen binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn geboren hebben jullie als ouders automatisch het ouderlijk gezag. Een scheiding verandert hier in principe niets aan. 

Jullie moeten dus, ook na de scheiding, de belangrijke beslissingen over jullie kinderen samen blijven nemen. Denk hierbij aan medische beslissingen, of beslissingen over de schoolkeuze, een verhuizing of de bestemming van een vakantie. Als jullie er samen, eventueel met behulp van een mediator, niet uitkomen kunnen jullie de rechtbank vragen de beslissing voor jullie te nemen.

Ouderlijk gezag wijzigen na een scheiding

Alleen als het in het belang van jullie kinderen is om iets aan het ouderlijk gezag te wijzigen, kan één van jullie de rechtbank vragen om het gezag te wijzigen en te bepalen dat slechts één van jullie met het gezag wordt belast. Zo’n verzoek moet door een advocaat worden ingediend.

Dit zou het geval kunnen zijn als er bijvoorbeeld als er een onaanvaardbaar risico is dat jullie kind ‘klem of verloren’ dreigt te raken tussen jullie en het niet is te verwachten dat hierin binnen afzienbare termijn verandering komt. Ook andere omstandigheden kunnen tot de conclusie leiden dat een wijziging van het gezag in het belang van jullie kind is. De rechtbank wijst zo’n verzoek niet zo snel toe, er moet dan echt wel wat aan de hand zijn.

Ouderlijk gezag aanvragen na scheiding

Niet getrouwd? Gezag aanvragen!

Waren jullie niet getrouwd en hadden jullie ook geen geregistreerd partnerschap? Dan hebben jullie niet automatisch het gezamenlijk gezag over de kinderen. In jullie geval heeft alleen de moeder het ouderlijk gezag. Als vader zal je nu dus het gezamenlijk gezag moeten aanvragen, anders mag je geen beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van jullie kinderen, of hun vermogen beheren. 

Het gezamenlijk gezag kan je zelf bij de kantonrechter aanvragen. Je hebt hiervoor geen advocaat nodig. Weigert je ex-partner hieraan mee te werken? Dan kan je, met hulp van een advocaat, bij de rechtbank een verzoek indienen voor het vaststellen van het gezamenlijk gezag. Voor de rechtbank is gezamenlijk gezag het uitgangspunt, zij zullen het verzoek alleen afwijzen als het gezamenlijk gezag niet in het belang van jullie kind is. Bijvoorbeeld als jullie op geen enkele wijze meer in staat zijn om met elkaar te communiceren of samen beslissingen over jullie kind te nemen.

Reactie plaatsen