Toeslagen aanvragen na scheiding

Toeslagen aanvragen na scheiding

Een scheiding heeft veel gevolgen, niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Zo verandert je inkomenssituatie, omdat je weer helemaal voor jezelf moet gaan zorgen, of alleen nog maar voor jezelf hoeft te zorgen. Natuurlijk moet je daarbij wel rekening houden met eventuele partner- en/of kinderalimentatie. Een scheiding kan ook gevolgen hebben voor lopende toeslagen. Of wellicht kan je na je scheiding juist wel een toeslag krijgen?

Er zijn vier soorten toeslag, waarvoor je na je scheiding in aanmerking zou kunnen komen.

 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag
 • kindgebonden budget

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van je zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van je inkomen. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je hebt een Nederlandse zorgverzekering
 • je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
 • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 
 • je hebt niet te veel vermogen

Soms gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als je militair bent, of in het buitenland woont of werkt.

Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van je huurwoning. Hoe hoog deze toeslag is hangt af van de huurprijs, je inkomen, je leeftijd en woonsituatie. Om huurtoeslag te ontvangen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je hebt een huurcontract getekend voor een zelfstandige woonruimte
 • je betaalt de huur
 • jij en je eventuele toeslagpartner en medebewoners staan ingeschreven op dat adres
 • je huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog
 • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en het soort opvang. Je kunt per maand voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Ook geldt er een maximum uurtarief. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je werkt, volgt een opleiding of een traject naar werk
 • je hebt een contract met een geregistreerd kindercentrum of gastouderbureau
 • je betaalt zelf de eigen bijdrage
 • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • je krijgt kinderbijslag, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate
 • je kind staat ingeschreven op jouw woonadres
 • je kind zit nog niet op de middelbare school 

Zijn jullie co-ouder? Dan kunnen jullie allebei kinderopvangtoeslag aanvragen.

De hiervoor besproken toeslagen moet je zelf aanvragen via Mijn toeslagen van de Belastingdienst. Je hoeft dit maar één keer te doen. Als je aan de voorwaarden blijft voldoen krijg je de toeslag het volgende jaar vanzelf.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget hoef je na een scheiding meestal niet zelf aan te vragen. Dat krijg je vanzelf als je al een andere toeslag ontvangt. De Belastingdienst heeft dan genoeg gegevens om het kindgebonden budget zelf te berekenen. Als je geen andere toeslag ontvangt, maar wel aan de voorwaarden voldoet, moet je het kindgebonden budget zelf aanvragen via Mijn toeslagen.

Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor je kinderen tot 18 jaar. Je ontvangt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is hangt af van je inkomen, het aantal kinderen dat je hebt en hun leeftijd. Om kindgebonden budget te ontvangen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je hebt één of meer kinderen jonger dan 18 jaar
 • je krijgt kinderbijslag
 • je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog (de hoogte hangt af van het aantal kinderen)
 • je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning 
 • je hebt niet te veel vermogen

Alleenstaande ouders ontvangen meer kindgebonden budget dan samenlevende ouders. Ook voor kinderen vanaf 12 jaar en vanaf 16 jaar ontvang je meer kindgebonden budget, als tegemoetkoming in de schoolkosten.

Toeslagen aanvragen na een scheiding

Let op!

Let op, voor alle toeslagen geldt dat als er iets in je leven verandert, je dit door moet geven aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als je inkomen wijzigt, of als je opnieuw gaat samenwonen. Ook als je al toeslagen ontving voor je scheiding, moet je aan de Belastingdienst doorgeven dat je gaat scheiden. Het kan namelijk gevolgen hebben voor het recht op of de hoogte van je toeslag(en).

Reactie plaatsen