scheiding van tafel en bed pensioen

Scheiding van tafel en bed pensioen

Elders op deze site vind je informatie over het recht op ouderdomspensioen bij een scheiding. In dit artikel lees je meer over het nabestaandenpensioen bij scheiding. De verdeling van pensioenrechten bij een scheiding is vaak erg ingewikkeld. Laat je hierover dus goed adviseren.

Wat is nabestaandenpensioen?

Veel ouderdomspensioenen zijn uitgebreid met een zogenaamd nabestaandenpensioen of partnerpensioen. Daarbij wordt, als de pensioenopbouwer overlijdt, het pensioen uitgekeerd aan zijn of haar partner en de kinderen.

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding geldt in principe niet voor het nabestaandenpensioen. Dit komt omdat er volgens veel pensioenvoorwaarden pas recht op een nabestaandenpensioen ontstaat op het moment dat het huwelijk eindigt door het overlijden van een van jullie. Maar bij een echtscheiding eindigt het huwelijk door de echtscheiding en niet door overlijden.

Maar, bij sommige pensioenverzekeraars wordt er ook zogenaamd ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ opgebouwd. Dit bijzonder nabestaandenpensioen valt weer wel onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Als jullie ook bijzonder nabestaandenpensioen hebben opgebouwd, heeft de langstlevende van jullie beiden bij het overlijden van de ander recht op dat deel van het nabestaandenpensioen, dat is opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze langstlevende heeft geen recht op het nabestaandenpensioen dat na jullie scheiding is opgebouwd.

Afwijkende afspraken

Jullie kunnen er samen voor kiezen om andere afspraken te maken over het nabestaandenpensioen na jullie scheiding. Dat kan voor of tijdens het huwelijk (in de huwelijkse voorwaarden) of tijdens jullie scheiding (in het echtscheidingsconvenant).

Pensioen na scheiding: hoe zit het met hertrouwen?

Als een van jullie hertrouwt en bijzonder nabestaandenpensioen heeft opgebouwd, heeft de ex-partner nog steeds recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Na het overlijden krijgen deze ex-partner en de nieuwe partner allebei een deel van het nabestaandenpensioen.

Nabestaandenpensioen bij scheiding van tafel en bed

Omdat jullie bij een scheiding van tafel en bed officieel nog getrouwd zijn, loopt de opbouw van een eventueel nabestaandenpensioen anders dan bij een ‘normale’ echtscheiding nog gewoon door. Komt je (ex-)partner te overlijden? Dan krijg je het ‘normale’ nabestaandenpensioen.

Reactie plaatsen