Besteedbaar inkomen tegenover netto loon

Bij de berekening van de draagkracht wordt rekening gehouden met het besteedbaar inkomen van de alimentatieplichtige. Dat is niet het inkomen dat op de maandelijkse loonstrook staat. Er wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld, eventuele bonussen en overwerk en met de fiscale voordelen uit de eigen woning. Alles bij elkaar levert dit een hoger inkomen op dan het nettobedrag dat iemand op de loonstrook ziet staan. Hiernaast wordt zoals hiervoor uitgelegd gerekend met een bruto alimentatie. Er wordt bij het berekenen van wat iemand kan betalen alvast rekening gehouden met de aftrek die de alimentatie zelf oplevert.

TE HOOG?

Een persoon met een besteedbaar maandelijks inkomen van €3.500,- verdient netto volgens zijn loonstrook maandelijks een bedrag van €2.800,-. Wanneer dan een te betalen alimentatie van €1.800,- bruto per maand wordt berekend dan lijkt dat te hoog. Toch kan dit een uitkomst zijn van een alimentatieberekening doordat wordt gerekend met besteedbaar inkomen in plaats van netto inkomen en doordat de belastingaftrek bij het uiteindelijke bedrag wordt opgeteld.

Reactie plaatsen