Kan ik in mijn huis blijven wonen na een scheiding?

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een scheiding?

Kan ik in mijn huis blijven wonen na een scheiding? Als jullie gaan scheiden moeten jullie duidelijke afspraken maken over de woning. Daarbij maakt het verschil of jullie in een huurhuis of in een koophuis wonen.

Huurhuis

Als jullie in een huurhuis wonen mogen jullie zelf bepalen wie er na de scheiding blijft wonen. Als echtgenoten hebben jullie namelijk allebei evenveel recht op de woning. Het maakt daarbij niet uit of jullie in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden waren getrouwd. Het maakt ook niet uit wiens naam onder het originele huurcontract stond. Als echtgeno(o)t(e) wordt je namelijk automatisch medehuurder.

Als jullie samen hebben besloten hebben wie er in het huis mag blijven wonen moeten jullie de verhuurder vragen de tenaamstelling op het huurcontract te wijzigen. Vraag dan ook meteen een technische inspectie aan, zodat degene die in het huis blijft wonen later niet voor vervelende verrassingen en eventueel hoge kosten komt te staan.

Komen jullie er samen niet uit? Dan kunnen jullie een mediator inschakelen. Als jullie er dan nog niet uitkomen kunnen jullie de rechter vragen een beslissing te nemen. Als jullie samen kinderen hebben zal de rechter het huis meestal toewijzen aan degene bij wie de kinderen de meeste tijd wonen. Zijn er geen kinderen, dan maakt de rechter een belangenafweging. Het maakt daarbij niet uit of je hoofdhuurder of medehuurder bent.

Urgentieverklaring

Als je niet in het huurhuis blijft wonen, moet je op zoek naar een ander huurhuis. In veel (grote) steden is dat nog niet zo makkelijk. Onder omstandigheden kan scheiding een reden zijn om een urgentieverklaring te krijgen. Je kunt daarover meer informatie krijgen bij de woningstichting in jouw gemeente.

Koophuis

Als jullie in een koophuis wonen mogen jullie ook zelf bepalen wie er na de scheiding blijft wonen. Degene die er blijft wonen zal de hypotheek wel in zijn of haar eentje moeten kunnen dragen en, bij overwaarde, de ander uit moeten kopen. Als dat financieel niet haalbaar is zullen jullie het huis moeten verkopen.

Reactie plaatsen