Verplicht Mediation, minder vechtscheidingen
29 januari 2015 
1 min. leestijd

Verplicht Mediation, minder vechtscheidingen

Kan Mediation verplicht worden gesteld, bijvoorbeeld bij echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn? Mr. Teeven, staatssecretaris van Justitie, vond dit te ver gaan. Waarschijnlijk werd mr. Teeven hierbij meer geleid door de portemonnee dan door het welzijn van de mensen. Een collega VVD’er stelde enige tijd geleden al dat uit onderzoek in Scandinavië blijkt dat verplichte Mediation het aantal vechtscheidingen met wel 50% doet afnemen. Dat is de moeite waard. Een investering aan de poort in de vorm van mediators, voorkomt de veel duurdere en voor alle betrokkenen schadelijke vechtscheidingen. Vreemd genoeg zat de verplichte Mediation niet in het voorstel dat kortgeleden is ingediend ten aanzien van de positie van de bemiddelaar in het rechtsproces.

Registermediator

Er werden wel regels gemaakt voor de registratie van mediators. Vooralsnog kan iedereen die vindt aan conflictbemiddeling te kunnen doen zich mediator noemen. Daar komt binnenkort, als het aan het originele wetsvoorstel ligt, verandering in. Vanaf dat moment mogen alleen nog maar aantoonbaar gekwalificeerde mediators zich Registermediator noemen. Er komt dan, de naam zegt het al een register waarin alle mediators te vinden zijn die de nodige scholing als mediator hebben gevolgd. Hierbij komt dan ook het specialisme van de betreffende mediator te staan. Dit is in ieder geval de bedoeling maar ook hierover is alweer gebakkelei in Den Haag…

mediator verplicht

Een heel wetsvoorstel over de positie en kwalificaties van de mediator, zonder een artikel dat de gang naar de mediator verplicht is voordat partijen met kinderen een vechtscheiding beginnen voor de rechter. De SGP brengt hierin verandering en stelt voor deze verplichting wettelijk vast te leggen. Er dient wel een hardheidsclausule te worden opgenomen in die gevallen waarin Mediation absoluut niet mogelijk is of van één van de partijen niet gevraagd mag worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij er sprake is van ernstige mishandeling. In zo een geval zou Mediation ook weinig kans van slagen hebben.

oplossen van onoverbrugbaar lijkende geschillen

Veel mensen die denken dat Mediation voor hen niet geschikt is blijken het verkeerd te hebben. Een goede Mediator is juist gespecialiseerd in het oplossen van onoverbrugbaar lijkende geschillen. En wanneer na één of twee gesprekken mocht blijken dat Mediation niet tot de mogelijkheden behoort kan de verwijzing naar de Rechter volgen. De Rechter hoeft dan met partijen niet de nodeloze exercitie door te gaan om partijen alsnog te bewegen tot Mediation. Duidelijk is dan dat Mediation een gepasseerd station is. Verplichte Mediation bij echtscheiding met kinderen? Doen!

Verplichte Mediation bij echtscheiding met kinderen? Doen!
Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen