Thuis in het erfrecht
20 april 2017 
2 min. leestijd

Thuis in het erfrecht

Het erfrecht zit vol met mooie regelingen

Inmiddels ben ik weer helemaal thuis in het erfrecht. Samen met een select gezelschap collega’s heb ik een zeer intensieve cursus genoten van professor Nuytinck. Hierbij kwamen alle onderdelen van het erfrecht aan de orde. Het erfrecht zit vol met mooie regelingen. Echtgenoten en kinderen hebben verschillende rechten die zij kunnen uitoefenen ten aanzien van de nalatenschap, ook als zij zijn onterfd. Belangrijk wel is dat er termijnen gelden die strikt zijn.

Verwerpen

Wat is eigenlijk het verschil tussen zuiver aanvaren, beneficiair aanvaarden en verwerpen? Verwerpen is simpel. Wanneer iemand de nalatenschap verwerpt wordt hij geacht nimmer erfgenaam te zijn geweest. Als degene die verwerpt kinderen heeft treden die kinderen vervolgens in de plaats van de erfgenaam die heeft verworpen. Stel dat degene die verwerpt twee kinderen heeft dan komen er door de verwerping door één erfgenaam, ineens twee erfgenamen bij, namelijk zijn kinderen. Let op bij verwerpen, ook als je denkt dat de boedel negatief is. Er kan nog een winnend staatslot uit de hoge hoed komen (echt gebeurd)…

Zuiver aanvaarden

Wanneer een nalatenschap zuiver wordt aanvaard dan wordt de erfgenaam aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap met zijn eigen vermogen. Schuldeisers van de nalatenschap kunnen zich dan verhalen op privégoederen van de erfgenaam. Als je niet beneficiair hebt aanvaard, of hebt verworpen en je beschikt over spullen uit de erfenis dan kan je geacht worden zuiver te hebben aanvaard. Kijk dus uit als je spullen uit het huis van je overleden opa bij het grof vuil zet!

Beneficiair aanvaarden

Daarom is het raadzaam om beneficiair te aanvaarden. Officieel heet dit aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Hiervoor moet je een verklaring afleggen ter griffie van de rechtbank. Wanneer iemand beneficiair aanvaardt dan is hij alleen aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap met het vermogen van de nalatenschap. Als er een negatief saldo is dan kan diegene die beneficiair aanvaardt dus niet met zijn privévermogen aansprakelijk worden gehouden.

Legitieme portie

Een ander punt dat veel vragen oproept in het erfrecht is de legitieme portie. Wat gebeurt er met kinderen die zijn onterfd. De kinderen kunnen dan een beroep doen op hun legitieme portie. De legitieme portie is de helft van hetgeen waarop het kind aanspraak gehad zou hebben volgens het wettelijke erfrecht. Stel de erflater heeft alleen een kind en een echtgenoot dan heeft het kind recht op de helft als er geen testament zou zijn geweest. De legitieme portie is dan de helft hiervan. De legitieme portie is dus ¼ van de nalatenschap namelijk de helft van hetgeen waarop het kind recht gehad zou hebben, dus de helft van de helft, in geld.

Een getal onder de 10

Na afloop van de cursus stopte ik mijn zoon in bed. Hij vroeg aan mij “Heb je ze ook verteld over mijn oplossing?” Ik vroeg hem welke oplossing hij bedoelde, hij zei “Nou stel iemand heeft een heel mooi schilderij en al zijn kinderen willen het schilderij hebben… Mijn oplossing is dan dat één iemand een getal onder de 10 in zijn hoofd neemt en dat degene die het goed raadt het schilderij krijgt.” Ja zo kan het natuurlijk ook.

Over de schrijver
Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben advocaat mediator met een eigen praktijk op Walcheren (Zeeland) en in Amsterdam. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die gaan scheiden. Daarnaast geef ik opleiding aan andere gespecialiseerde advocaten en mediators. In 2012 schreef ik het boek ‘scheiden’ en in 2015 het boek ‘trouwen’. Ik studeer psychologie aan de open universiteit. Gedegen kennis van de psychologie is naar mijn mening van onschatbare waarde in de familierechtpraktijk. Mijn missie: Een scheiding zonder verliezers!
Reactie plaatsen