Hoeveel mensen scheiden

Hoeveel mensen scheiden

Hoeveel mensen scheiden? Per jaar stranden ruim 35.000 huwelijken. Daarmee eindigt ongeveer eenderde (34%) van alle huwelijken in een echtscheiding. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1980 strandde nog een kwart van de huwelijken (24%).


hoeveel mensen scheiden

Huwelijken houden tegenwoordig wel steeds langer stand. De gemiddelde huwelijksduur bij een echtscheiding was in 2015 bijna 15 jaar. In 1950 was dit nog ruim 11 jaar.


aantal scheidingen naar duur huwelijk

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd waarop mensen scheiden loopt op, van midden 30 in 1950 tot midden 40 in 2015. Een steeds groter deel van de mensen die scheiden is 50 jaar of ouder. Dit komt vooral omdat mensen tegenwoordig op steeds latere leeftijd trouwen.


aantal scheidingen naar leeftijd

Hoeveel mensen scheiden na een vechtscheiding

Ongeveer 20% van alle scheidingen verloopt problematisch. Het gaat dan om zogenaamde vechtscheidingen, waarbij overleg niet of nauwelijks meer mogelijk is en veel beslissingen in kostbare en tijdverslindende procedures aan de rechter worden overgelaten.

Belangrijkste redenen om te scheiden

De meestgenoemde redenen om te scheiden zijn:

  • gebrek aan aandacht en liefde
  • slechte communicatie
  • ontrouw
  • financiële problemen
  • ruzie over de opvoeding

Van alle echtscheidingen gaat overigens 80% uit van de vrouw.


Kinderen

Ruim 16% van de Nederlandse kinderen maakt een echtscheiding van hun ouders mee. Dit zijn ongeveer 34.000 thuiswonende kinderen per jaar. Ongeveer 80% van de kinderen van gescheiden ouders woont de meeste tijd bij hun moeder.

Vakantiestress

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de meeste scheidingen in maart en augustus plaats vinden. Deze pieken hebben volgens de onderzoekers te maken met de vakantie. Mensen met huwelijksproblemen zien de kerst- en de zomervakantie als een kans om aan de relatie te werken. Zij hopen dat een gezellige vakantie de scheiding kan voorkomen. Vaak brengt de vakantiestress of het geforceerd gezellig doen de scheiding juist alleen maar in een stroomversnelling.

In Amerika strandt overigens 50% van alle huwelijken.

Reactie plaatsen