Voogdij regelen bij scheiding

Voogdij regelen bij scheiding

Gezag en voogdij worden nog wel eens verward. Dat is ook wel logisch, de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ook al hebben ze met elkaar te maken, het zijn verschillende zaken. 

Het gaat bij zowel gezag als bij voogdij om de wettelijke verantwoordelijkheid voor minderjarige kinderen. Alleen wordt gezag uitgeoefend door de ouders, voogdij door een ander dan de ouders. Zolang minimaal een van de ouders belast is met het ouderlijk gezag kan er geen sprake zijn van voogdij. 

Elders op deze site lees je meer over het gezag over een kind na de scheiding.

Voogdij

We spreken dus van voogdij als het gezag over minderjarige kinderen wordt uitgeoefend door anderen dan de ouders. Voogdij kan alleen ontstaan als ouders zelf niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, bijvoorbeeld omdat zij zijn overleden, een ernstige geestelijke stoornis hebben, of in de gevangenis zitten.

In de twee laatstgenoemde gevallen wijst de rechter een voogd aan. Bij overlijden van beide ouders wijst de rechter alleen een voogd aan als de ouders dat in hun testament niet zelf hebben geregeld. 

Ouders die met het gezag zijn belast kunnen in hun testament een voogd aanwijzen, voor het geval zij allebei komen te overlijden. Dit kunnen bijvoorbeeld opa en oma zijn, een ander familielid of een gezamenlijke vriend(in) of kennis. 

Als jullie gaan scheiden zijn neemt de kans dat jullie tegelijkertijd overlijden af. Toch kan het goed zijn om tijdens of na de scheiding nog eens na te denken over de voogdij en dit goed vast te leggen. Na de scheiding zullen jullie families waarschijnlijk minder (goed) contact met elkaar hebben. Komen jullie onverhoopt allebei te overlijden? Dan kan er gedoe ontstaan over wie er voor de kinderen gaat zorgen. Voor de kinderen kan dat extra traumatisch uitpakken. Als jullie de voogdij goed hebben vastgelegd kan dat een hoop ellende voorkomen.

Let wel op: overlijdt ‘slechts’ één van jullie Dan gaat de voogdij niet in. De andere ouder wordt in dat geval automatisch met het gezag belast. Dit geldt ook als deze ouder het gezag had verloren, of als het tegen de wil is van de ouder die is overleden. Hiervan kan je in het testament niet afwijken.

Reactie plaatsen