Mediation is de beste oplossing

mediation is bijna altijd mogelijk

Bij mediation in een echtscheiding zijn er geen verliezers

Mediation is voor bijna iedereen geschikt. Ook als jullie relatie niet meer goed is en de communicatie moeizaam verloopt. Als er nog de bereidheid is om samen aan tafel te zitten en samen te overleggen dan is mediation een verstandige keuze.

Voordelen van mediation boven een scheiding op tegenspraak

Snel

Goedkoop

minder stressvol

zorgvuldiger

Beter resultaat

Goede basis voor toekomst

Het gemiddelde aantal afspraken dat nodig is om tot een convenant te komen is twee á drie. In eenvoudige zaken kan met één gesprek worden volstaan. In meer complexe zaken zijn soms meerdere gesprekken nodig. De duur van de mediation is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van partijen en uiteraard op de inhoud van de te regelen zaken.

Voorkomen van escalatie

Onder begeleiding gaan de partners samen in overleg over de gevolgen van de scheiding. De (advocaat) mediator geeft juridische informatie en controleert of alle noodzakelijke zakelijke stukken op tafel zijn gekomen. De partners verbinden zich; open en eerlijk te overleggen en om zich in te spannen, met elkaar tot een regeling te komen die zo veel als mogelijk recht doet aan elkaars belangen. De familierechtadvocaat heeft een niet polariserende instelling: mediation voorkomt vaak escalatie.

Samen een regeling treffen

Een echtscheiding is voor een belangrijk deel een juridische procedure. De mediator helpt je om samen de gevolgen van de scheiding te regelen. Samen een regeling treffen voorkomt dat je in een rechtszaal lijnrecht tegen over elkaar komt te staan. Het voorkomt dat je de beslissingen over de gevolgen van de scheiding uit handen geeft aan iemand die je niet kent (de rechter). Als je samen een regeling treft en soms water bij de wijn doet kies je daar in ieder geval zelf voor.

Vertrouwelijkheid

In het kader van de bemiddeling dienen de partners open te kunnen praten over hun werkelijke belangen. Daarom is van belang dat voorafgaand aan de bemiddeling wordt afgesproken dat alles wat tijdens de bemiddeling wordt uitgewisseld vertrouwelijk wordt behandeld. Ook de verslagen zijn in beginsel vertrouwelijk. Om dit te waarborgen en om de spelregels van de mediation vast te leggen, wordt voor de bemiddeling start, de ‘bemiddelingsovereenkomst’ getekend. Dit is een overeenkomst tussen beide partners en de mediator. In deze overeenkomst liggen ieders rechten en plichten vast.

Eerlijk en open

Naast de vertrouwelijkheid is voor een succesvolle mediation ook nodig dat beide partijen zich vrij voelen om eerlijk en open te praten over hun werkelijke belangen, wensen en waarden. Pas als partijen zicht hebben op hun werkelijke wensen (vaak voortvloeiende uit hun waarden) kan een optimale regeling worden bereikt. Ik als mediator kan jullie het beste helpen wanneer alle kaarten op tafel worden gelegd.

Neutraal en onpartijdig

De neutrale mediator begeleidt de partners om op basis van hun werkelijke belangen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor beide partijen. De mediator is neutraal en onpartijdig. Om de onpartijdigheid te waarborgen, kan ik, als de mediation mislukt niet meer voor één van de partijen blijven optreden.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek