Ben je op zoek naar een mediator?

Samen met je (ex) partner op zoek naar een duurzame manier van scheiden!

Scheiden van je partner met goede afspraken?

Bij een scheiding komt veel regelwerk kijken. Dit betekent dat je afspraken moet maken met je partner over zaken als de woning, inboedel, financiën en de kinderen. Dat is niet altijd even makkelijk. Je gaat immers niet voor niks scheiden.


De kans is groot dat je van mening verschilt over de afhandeling van zaken. Wanneer je niet lijnrecht tegen over elkaar staat is het raadzaam een mediator in te schakelen die samen met jou en je partner de scheiding regelt. Het voordeel is dat de mediator een onpartijdige professional is die geen belangen heeft in jullie scheiding.


Mediation is voor bijna iedereen geschikt. Ook als jullie relatie niet meer goed is en de communicatie moeizaam verloopt. Als er nog de bereidheid is om samen aan tafel te zitten en samen te overleggen dan is mediation een verstandige keuze. 

Wat doet een mediator?

Onder begeleiding van de mediator gaan de partners samen in overleg over de gevolgen van de scheiding. De (advocaat) mediator geeft juridische informatie en controleert of alle noodzakelijke zakelijke stukken op tafel zijn gekomen. De partners verbinden zich; open en eerlijk te overleggen en om zich in te spannen, met elkaar tot een regeling te komen die zo veel als mogelijk recht doet aan elkaars belangen. De familierechtadvocaat heeft een niet polariserende instelling: mediation voorkomt vaak escalatie.

Een echtscheiding is voor een belangrijk deel een juridische procedure. De mediator helpt je om samen de gevolgen van de scheiding te regelen. Samen een regeling treffen voorkomt dat je in een rechtszaal lijnrecht tegen over elkaar komt te staan. Het voorkomt dat je de beslissingen over de gevolgen van de scheiding uit handen geeft aan iemand die je niet kent (de rechter). Als je samen een regeling treft en soms water bij de wijn doet kies je daar in ieder geval zelf voor. 

Het doel van mediation is altijd dat er voor alle partijen goede afspraken komen die voorzien in de verschillende behoeften die er zijn. Zodat beide partijen op een prettige manier verder kunnen na de scheiding.

Mediator Zeeland

Even voorstellen:
Sarah Köller

Mijn naam is Sarah Köller. Ik ben de drijvende kracht achter het landelijke operende kantoor. 

Vanuit de provincie Zeeland help ik cliënten en hun families bij de afwikkeling van de scheiding.

Mijn kantoor staat bekend om haar effectieve aanpak van complexe zaken en geniet mede door haar integere en discrete wijze van opereren een uitstekende reputatie bij cliënten en doorverwijzers.

Voor mij is het bij een scheiding belangrijk dat zowel de juridisch/zakelijke kant als de emotionele kant belicht worden.  

Drie belangrijke pijlers

mediator scheiding

Kinderen (het ouderschapsplan)

Samen stellen we een ouderschapsplan op waarin we afspraken maken over:

✓ Gezag: onder wiens gezag vallen de kinderen, hoe wordt dit verdeeld?

✓ Hoofdverblijf: waar verblijven de kinderen?

✓ Zorgregeling: 

✓ Informatieregeling

inkomen scheiding

Inkomen

Onder inkomen valt de verdeling van inkomen nu en in de toekomst. Voor beide partners en kinderen (indien aanwezig) Hieronder vallen zaken als:

✓ Kinderalimentatie

✓ Partneralimentatie
✓ Pensioen

Deze worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

verdeling goederen

Verdelen

Uiteraard moeten er goederen en geld verdeeld worden bij een scheiding. Denk hierbij aan:

✓ Verdeling van bezitting

✓ Verdeling van schulden
✓ Afwikkelen van huwelijksvoorwaarden
✓ Indien een onderneming: verdeling en afwikkeling

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!

Dit is belangrijk om te weten

mediator scheiding

Eerlijk en open

Naast de vertrouwelijkheid is voor een succesvolle mediation ook nodig dat beide partijen zich vrij voelen om eerlijk en open te praten over hun werkelijke belangen, wensen en waarden.


Pas als partijen zicht hebben op hun werkelijke wensen (vaak voortvloeiende uit hun waarden) kan een optimale regeling worden bereikt. Ik als mediator kan jullie het beste helpen wanneer alle kaarten op tafel worden gelegd.
mediator zeeland

Vertrouwelijkheid

In het kader van de bemiddeling dienen de partners open te kunnen praten over hun werkelijke belangen. Daarom is van belang dat voorafgaand aan de bemiddeling wordt afgesproken dat alles wat tijdens de bemiddeling wordt uitgewisseld vertrouwelijk wordt behandeld. Ook de verslagen zijn in beginsel vertrouwelijk.


Om dit te waarborgen en om de spelregels van de mediation vast te leggen, wordt voor de bemiddeling start, de ‘bemiddelingsovereenkomst’ getekend. Dit is een overeenkomst tussen beide partners en de mediator. In deze overeenkomst liggen ieders rechten en plichten vast.
mediation zeeland

Neutraal en onpartijdig

De neutrale mediator begeleidt de partners om op basis van hun werkelijke belangen tot een zo goed mogelijke oplossing te komen voor beide partijen.


De mediator is neutraal en onpartijdig. Om de onpartijdigheid te waarborgen, kan ik, als de mediation mislukt niet meer voor één van de partijen blijven optreden.

Het gemiddelde aantal afspraken dat nodig is om tot een convenant te komen is twee á drie. In eenvoudige zaken kan met één gesprek worden volstaan. In meer complexe zaken zijn soms meerdere gesprekken nodig. De duur van de mediation is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van partijen en uiteraard op de inhoud van de te regelen zaken.

Wat levert mediation op?

Win-win situatie

Door op de juiste manier te scheiden creëer je een win-win situatie voor alle partijen. Jij, je partner en de kinderen.

Verzand niet in ruzie

Doordat je met elkaar communiceert met de mediator als onafhankelijke partij voorkom je dat je in verwijten en ruzies belandt.

Geld besparen

De mediator is bekend met het klappen van de zweep, dit maakt dat je tijd bespaart en niet alles uit hoeft te zoeken. Dat scheelt geld.

Snelle afhandeling

Je verspilt geen tijd aan een trage afhandeling van de scheiding. Met de mediator maak je goede afspraken waardoor jullie verder kunnen met je leven.

Eén aanspreekpunt

De mediator is jouw onafhankelijke, neutrale en duidelijke aanspreekpunt voor alle zaken die afgehandeld moeten worden tijdens de scheiding.

Duidelijke afspraken

Door te kiezen voor mediation weet je zeker dat afspraken vastgelegd worden zodat je in de toekomst geen discussie krijgt over zaken of afspraken.

Dit zeggen klanten van Sarah Koller

"Goed bereikbaar"
Sarah handelde in overeenstemming met mijn wensen en ik voelde me hierin zeer gehoord. We bleven wel altijd ''to the point'' dankzij haar duidelijke en sterke bekadering waardoor we ons doel sneller behaalden. Ze was ook altijd goed bereikbaar per telefoon of per mail.
Man (43 jaar)
"Snel en adequaat"
Professioneel, snel en adequaat, initiatiefnemer, kennis van zaken, oog voor detail, zowel zakelijk als persoonlijk ondanks de Corona beperkende maatregelen.

Dankzij Sarah kan en mag mijn zoontje zijn vader en familie weer hebben! Eeuwige dank namens ons allen!
Vrouw (35 jaar)
"Focus op eindresultaat"
Sarah heeft mij, in een voor mij zeer lastige en complexe periode, bijgestaan.


Zij heeft altijd hoofd- van bijzaken gescheiden en met een duidelijke focus op het beoogde eindresultaat. Dat resultaat hebben we bereikt, waarvoor ik haar zeer dankbaar ben.
Man (40 jaar)

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek!